Текстови из категорије Поступци јавних набавки у 2020.

Овде можете погледати и преузети документе везане за јавне набавке Дома здравља Ниш.
У случаjу неких нејасноћа можете се обратити мејлом набавној служби javne.nabavke@domzdravljanis.co.rs.
Документацију можете преузети са Портал јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/

ЈАВНА НАБАВКА БР.1-1-10/20 НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ РЕАГЕНАСА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА АПАРАТЕ BECKMAN COULTER AU 680 I BECKMAN COULTER AU 5800

У наставку можете погледати или преузети документе везане за ову Јавну набавку Дома здравља Ниш

Детаљније

ЈАВНА НАБАВКА БР..1-1-14/20 ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АУТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА ХЕМИЈСКИ И МИКРОСКОПСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА ( за апарат IRICELL 2000)

У наставку можете погледати или преузети документе везане за ову Јавну набавку Дома здравља Ниш

Детаљније
Nazad na vrh