Служба за здравствену заштиту деце и школске деце

Радно време: 07:00-20:00

Ова служба бави се превентивно-куративним збрињавањем деце узраста до 18 година. Служба за здравствену заштиту деце обавља здравствени надзор деце предшколског и школског узраста у централном објекту и 9 здравствених станица у граду и околним селима.

 • Начелник – Др Снежана Здравковић, спец. педијатрије и Координатор саветовалишта за развојне проблеме
 • Шеф одељења – др Весна Ташковић Милошевић, спец. педијатрије
 • Шеф одељења – др Aнкица Трајковић, спец. педијатрије
 • Шеф одељења вакцинације – др Предраг Миљковић, спец. педијатрије
 • Координатор саветовалишта за младе – Прим. др Биљана Марковић, спец. педијатрије
 • Координатор за ултразвучну дигностику деце и спориста – Др Гордана Антић, спец.педијатрије
 • Главна сестра – Јелена Држајић, струковна мед. сестра специјалиста

Свеобухватни рад на здравственој заштити деце и школске деце обавља 45 педијатара, 65 педијатријске сестаре и 10 сарадника. Медицински кадар је високо едукован и чине га 1 доктора наука, 5 примаријуса и 8 сестара са високом стручном спремом.

Од августа 2007. године ова служба ради по принципу изабраног лекара који је задужен да:

 • организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља осигураника, да открива и сузбија факторе ризика за настанак болести, обавља превентивне прегледе, мере и поступке укључујући и здравствено васпитање који су утврђени као право из обавезног здравственог осигурања.
 • Обавља имунизацију деце одређеног узраста на основу Закона о заштити становништва од заразних болести.
  Обавља прегледе, дијагностикује и лечи.
 • Упућује на консултативне прегледе и на виши ниво здравствене заштите(болнице) упућује на бањско климатско лечење, прописује лекове и медицинско-техничка помагала при чему води уредно медицинску документацију.

Осигурано лице је у партнерском односу са изабраним доктором, поштује прописану терапију, дијагностику и лечење. О изменама о свом здравственом стању обавештава изабраног доктора у време контроле а по потреби и раније заказивањем и контактима путем телефона који је добио од изабраног доктора након потписивања уговора са истим.
Садржаји и обим превентивних мера у Служби за здравствену заштиту деце и школске деце регулисани су Законом и обављају се како у централном објекту тако и у објектима на терену кроз систематске прегледе и контролне прегледе.

Превентивни рад се обавља у централном објекту и кроз Саветовалиште за развојно праћење деце са ризиком на рођењу, деце са успореним психомоторним развојем здравственим сагледавањем те деце од стручњака који чине педијатар, психолог, физијатар,социјални радник и дефектолог. Превентивни рад се обавља и кроз Саветовалиште за репродуктивно здравље младих. Кроз пулмолошко и кардиолошко саветовалиште се прате деца са алергијским болестима и проблемима дисајних органа, деца са урођеним и развојним болестима срца. У исти мах се и превенирају како проблеми од стране дисајних путева тако и проблеми везани за кардиоваскуларни систем превенцијом кардиоваскуларних болести, раним праћењем липидног статуса код наследно оптерећене деце. У циљу што целисходнијег и квалитетнијег превентивног надзора обавља се ултразвучни преглед мозга деце са ризиком као и ултразвучни преглед кукова.