ЈАВНА НАБАВКА БР.1-1-10/20 НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ РЕАГЕНАСА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА АПАРАТЕ BECKMAN COULTER AU 680 I BECKMAN COULTER AU 5800

  • /03.02.2020./ Конкурсну документацију можете преузетиовде
  • /03.02.2020./ Позив за подношење понуда можете преузетиовде
  • /26.02.2020./ Измењену конкурсну документацију можете преузетиовде
  • /09.03.2020./ Одлуку о додели уговора можете преузети овде