Текстови из категорије Поступци јавних набавки у 2021.

Овде можете погледати и преузети документе везане за јавне набавке Дома здравља Ниш.
У случаjу неких нејасноћа можете се обратити мејлом набавној служби javne.nabavke@domzdravljanis.co.rs.
Документацију можете преузети са Портал јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/

ЈАВНА НАБАВКА БР. 14/21 ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ ЗА ХЕМАТОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ Партијa 1 – Потрошни материјал за аутоматски хематолошки анализатор MICROS 60

У наставку можете погледати или преузети документе везане за ову Јавну набавку Дома здравља Ниш

Детаљније

ЈАВНА НАБАВКА БР. 11/21- Набавка лабораторијских реагенаса и потрошног материјала за апарате Beckman coulter AU 680 и Beckman coulter AU 5800

У наставку можете погледати или преузети документе везане за ову Јавну набавку Дома здравља Ниш

Детаљније
Nazad na vrh