ЈАВНА НАБАВКА БР. 1-1-11/20 – НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ РЕАГЕНАСА ЗА АПАРАТ MICROSEMI CRP

  • /23.01.2020./ Конкурсну документацију можете преузети овде
  • /23.01.2020./ Позив за подношење понуда можете преузети овде
  • /28.01.2020./ Одлука о додели уговора можете преузети овде
  • /18.03.2020./ Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде