Саветовалиште за младе

Активности саветовалишта можете погледати овде

 • Радно време: 07.00 – 14.00
 • Контакт телефон: 018/503558 – (до 14 сати информације)
 • Мејл: mladi@domzdravljanis.co.rs
 • Адреса: Дом здравља Ниш, Ул. Војводе Танкосића 15, 18000 Ниш /први спрат, ординација 1М, улаз број 3/
 • Саветовалиште за младе:
  • (психолог) први спрат централног објекта ДЗ, ординација бр. 35М
  • (педијатар) први спрат централног објекта ДЗ, у одговарајућој ординацији
 • Кординатор: Прим. др Биљана Марковић
 • Одговорна сестра: Драгана Стојиљковић

Садржај рада чини промоција здравих стилова живота и васпитање младих за избегавање ризичних облика понашања. Програм и методологија у раду су јединствени и у раду се користи литература Министарства здравља републике Србије, Републишког Центра за планирање породице, Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије, издатати уз подршку UNICEFa.

Организација рада: Саветовалиште за младе Дома здравља има мултидисциплинаран приступ у раду и обухвата:

 • здравственоваспитни рад са адолесцентима узраста 10 до 19 година
 • индивидуални саветодавни рад са специјалистом педијатрије, гинекологије, психологом, медицинском сестром и другим здравственим радницима који се укључују по потреби
 • испитивање и лечење поремећаја здравља младих оба пола

План промотивних активности за психологе Саветовалишта за младе Дома здравља Ниш

1. Дељење едукативног материјала у псаној и електронској форими родитељима и младима у вези свих тема битих за развој младих
2. Едукација родитеља и младих сваког четвртка у Саветовалишту за младе (уз поштовање епидемиолошких мера) о темама битним за здравље младих
3. Едукација и информисање родитеља израдом едукативних презентација и филмова и објављивањем на друштвеним мрежама и сајту

Инфо: 018/503-696, радно време: 07.00-13.30 сати –  психолог Саветовалишта за младе Миодраг Ђорђевић.

Индивидуални здравственоваспитни рад са младима је плански организован и обавља се приликом сваког доласка младих у саветовалиште. Обухвата следеће теме:

 1. исхрану младих и поремећаје неправилне исхране
 2. ментално здравље младих,
 3. превенцију злоупотребе психоактивних супстанци
 4. ненасилна комуникација
 5. очување репродуктивног здравља младих
 • психофизичке промене у пубертету и адолесценцији
 • односе међу половима
 • љубав и заљубљеност
 • комуникацијске вештине из области сексуалности
 • планирање породице
 • савремена контрацептивна средства
 • ризичне облике понашања
 • полно преносиве болести
 • ДПСТХ (добровољно и поверљиво саветовање и тестирање на ХИВ)
 1. злостављање и занемаривање.
 2. младе са посебним потребама; посебно осетљиве, маргинализоване и социјално угрожене групе младих (без родитељског старања, младе који живе и раде на улици, штићенике васпитних установа, сиромашне, младе ван васпитно-образовног система из маргинализованих средина, националне мањине итд). У поливалентном тиму ангажовани су педијатар, гинеколог, дерматовенеролог, психолог, социолог, медицинска сестра а по потреби и друге специјалности.

Групни здравственоваспитни рад са младима у саветовалишту, школама и домовима ученика спроводи се кроз предавања, рад у групи, трибине, приказивање филмова, вршњачку едукацију… На вишедневним семинарима, кроз радионичарски поступак обрађују се психосоцијалне компоненте здравља, теме везане за љубав и заљубљеност, комуникацијске вештине за избегавање ризичних облика понашања, психофизичке промене у пубертету и адолесценцији. Млади се упознају са основним анатомским и физиолошким особинама трудноће и порођаја, контрацепцијом и полно преносивим болестима.