Служба за специјалистичко косултативне делатности

Радно време: 07:00-20:00

 • Начелник – др Марина Ђорђевић, спец. дерматовенерологије
 • Главна сестра – Снежана Младеновић, виша мед. сестр.
 • Шеф одељења офтамологије – др Кристина Стојановић, спец. офтамологије
 • Одговорна сестра: Наташа Јоксимовић мед. сестра
 • Шеф одељења неуропсихијатрије – др Невена Манојловић, спец. психијатрије
 • Одговорна сестра: Миланка Стојановић, мед. сестр.
 • Шеф одељења отоларингологије – др Кристина Стојановић, спец. офтамологије
 • Одговорна сестра: Лела Веровић мед. сестр.
 • Шеф одељења интерне медицине – др Снежана Стоилковић, спец. интерне медицине
 • Одговорна сестра: Снежана Младеновић, виша мед. сестр.
 • Шеф одељења дерматовенерологије – др Марина Ђорђевић, спец. дерматовенерологије
 • Одговорна сестра: Соња Чикарић. мед. сестр.
 • Шеф одељења медицине спорта – др Миодраг Златановић, спец. спортске медицине
 • Одговорна сестра: Снежана Франк, вмс
 • Шеф одељења социјалне медицине, медицинске информатике и статистике – др Ватрица Премовић, спец. опште медицине и медицинске информатике
 • Одговорни радници: Др Невена Симовић, спец. опште медицине и медицинске информатике, Дипл.инж.инф. Милан Ристић, Мирјана Ранђеловић, економски техмичар
 • Шеф одељења мртозорства – др Марина Ђорђевић, спец. дерматовенерологије
 • Одговорна сестра:

Служба за специјалистичко- консултативне делатности у организационом смислу  функционише са 8 одељења различитих  специјалности и обавља специјалистичко консултативне прегледе пацијената упућених, пре свега од изабраних лекара, као и од лекара  других служби Дома здравља Ниш. Служба  својим делокругом рада сагледава и пацијенте упућене од лекара из других домова здравља Нишавског округа. Самим тим, ова служба, није само од локалног значаја у систему примарне здравствене заштите, већ и шире. Истовремено представља спону између примарног и терцијарног нивоа здравствене заштите, обзиром да у граду не постоји  секундарни ниво здравствене заштите.

 Одељења Службе за специјалистичко- консултативне делатности:

 • Одељење неуропсихијатрије
 • Одељење офталмологије
 • Одељење оториноларингологије
 • Одељење дерматовенерологије
 • Одељење интерне медицине
 • Одељење спортске медицине
 • Одељење социјалн медицине, медицинске информатике и статистике
 • Одељење мртвозорства

 Одељење  неуропсихијатрије

На одељењу се обављају консултативни специјалистички прегледи из области психијатрије, најчешће су то анксиозно-депресивни поремећаји, затим поремећаји спавања, психотични поремећаји и постхоспитални третман пацијената са других нивоа здравствене заштите.

У делу неурологије најчешће се сусрећу пацијенати са цереброваскуларним сметњама, оштећењима периферног моторног неурона, епилепсијом, главобољом и вертигинозним стањима.

Здравствени радници и сарадници овог одељења су активни учесници у КМЕ (Континуиране медицинске едукације) кроз акредитоване курсеве и стручне састанке.

Одељење офталмологије

Рад  у амбуланти обухвата сва акутна/хитна сатања у офталмологији, повреде, вађење страних тела, акутни губитак вида, црвено око, корекције рефракционих аномалија, преглед  интраокуларног притиска, преглед очног дна, преглед видног поља, одређивање сочива, обрада за инвалидску комисију, систематски прегледи деце и одраслих, прегледи возача и спортиста.

Посебно се прате пацијенти који имају ризик од настанка глаукома у оквиру саветовалишта за глауком. То су пацијенти са ризиком од наслеђа за глауком, повишеним крвним притиском, дијабетичари, неуролошки,ендокринолошки, реуматолошки пацијенти. Ради се о прегледу пацијената који први пут мере интраокуларни притисак и код њих није дијагностикован глауком. Пацијенти се преко сајта Дома здравља благовремено обавештавају о датуму обављања акција превентивног мерења интраокуларног притиска.

Посебно место у раду Одељења офталмологије припада Кабинету за ортоптику/страбизам.

Одељење обавља систематске прегледе деце и  одраслих.

Систематски прегледи деце за упис у први разред, деце у другој и четвртој години  живота, систематки прегледи за седми разред и циљани систематски прегледи деце у 8 разреду.

Одељење оториноларингологије

Одељење има организиван амбулантни рад, збрињавају се сва акутна стања и повреде са одговарајућим интервенцијама.

Амбулантно се ради и отоскопија, предња риноскопија, фарингоскопија, индиректна ларингоскопија, тимпанометрија, аудиометрија, отомикроскопија.

Обављају се систематски прегледи деце. Систематски преглед у 4.години живота по упуту педијатра. Системски прегледи за децу која уписују први разред и деце за упис у средњу школу за појединим занимања/музичка школа, ватрогасци, где је неопходан орл преглед са урођеном аудиометријом.

Едукација лекара је континуирана и организована у складу са радним обавезама у служби.

Одељење интерне медицине

На  одељењу се обављају општи и интернистички прегледи- први и контролни. Процентуално је највише кардиолошких пацијената, затим гастроентеролошких и ендокрнолошких пацијената. Свакои новооткривени дијабет, који се може регулисати,прати се кроз редовне контролне прегледе (четри годишње) уз контролу  вредности гликемије и праћење свих параметара.

Значајно је истаћи да је у сваком тренутку на одељењу по један лекар задужен за хитна медицинска стања, која имају предност и са овим пацијентима поступа се тачно по одређеним процедурама. Наиме, пацијенту који буде упућен као хитно стање одмах се ради ЕКГ мониторинг, а интерниста практично током мониторинга обавља интернистички преглед. Овакви пацијенти се опсервирају у просторији за неодложну медицинску помоћ, ординира се адекватна  терапија и зависно од исхода терапије упућује се на даље болничко лечење или се пушта кући.Од савремених дијагностичких процедура на одељењу су заступљени:

 • Ехокардиографија
 • Ерго тест
 • Холтер мониторинг 24h EKГ
 • Холтер мониторинг 24h притиска

Лекари одељења стални су консултанти на терену за потребе Службе за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање.

Што се превентивних активности на одељењу тиче, оне се спроводе кроз учешће интерниста у многобројним превентивним и промотивним активностима  Дома здравља.

Лекари и мед.сестре одељења активни су учесници КМЕ (Континуиране медицинске едукације), кроз курсеве и стручне састанке.

Одељење за кожне и полне болести

На одељењу се спроводе савремене процедуре дијагностике и лечења, при чему предност при првим прегледима имају пацијенти са ознаком хитно од изабраног лекара, као и труднице и деца.

Лекари одељења су додатно едуковани за терапијске процедуре ласеротерапоје, криохирургије, електрохирургије и дермоскопије.

Од дијагностичких процедура на одељењу се ради:

– Миколошки преглед материјала са коже и видљивих слузокожа директним микроскопирањем.

– Дермоскопски преглед пигментних и других непигментних лезија на кожи.

Од  физикалних процедура лечења примењују се :

 • Ласеротерапија биостимулативним лаером, чије је индикационо подручје широко од  акутних инфламаторних процеса до хроничних рана и ожиљака.
 • Криотерапија течним азотом, који се ради криодеструктором, за уклањање бенигних лезија на кожи.
 • Електротерапија електрокаутером и радио ножем за третман бенигних и васкуларних лезија на кожи.
 • Фототерапија кварц и биоптрон лампом.

На одељењу се спроводе многобројне савремене методе лечења по европским стандардима уз редовно праћење и контролу.

Особље одељења активно учествује у превентивним активностима Дома Здравља.

Лекари одељења сваке године учествују у кампањи Еуромеланома, који спроводи ЕАДВ (Европска асоцијација дерматовенеролога) у циљу раног откривања и превенције меланома.

Лекари и медицинске сестре одељења активни су учесници КМЕ (Континуиране медицинске едукације).

Одељење медицине спорта

Одељење медицине спорта пружа комплетну медицинску заштиту врхунским спортистима и рекреативцима. Радно време одељења од 07:00 до 20:00, прва и трећа радна субота у месецу.

Адреса: ул. Стевана Немање 48А,

телефон: 018/4265134, 062/507324

Одељење социјалне медицине, медицинске информатике и статистике

Одељење је организовано кроз рад 3 одсека:

Одсек социјалне медицине и Одсек медицинске статистике баве се анализом података о здравственом стању становништва, израдом планова рада установе, праћењем реализације плана рада и нормирањем кадра. Спроводи се и планирање превентивних програма за заштиту и унапређење здравља становништва и реализација Националних скрининг програма. Прати се унапређење квалитета рада установе и евалуација усвојених стандарда и критреијума у оквиру акредитационог процеса. Доноси се и прати програм континуиране медицинске едукације на нивоу установе и извештавају надлежне коморе и Здравствени савет Србије.

Одсек медицинске информатике учествује у изради и ажурирању web сајта Дома здравља Ниш и планирању и реализацији медијске активности установе. Обавља се аутоматска обрада података, одржавање софтвера, рачунара, рачунарске мреже и целокупног информационог система Дома здравља Ниш. Одсек учествује у праћењу и функционисању ИЗИС-а (Интегрисаног здравственог информационог система) и е-рецепта, одржава велики број радних станица (преко 600) у централном објекту и истуреним здравственим амбулантама и станицама што је од изузетног значаја за рад свих служби. Савремена опрема омогућава укључивање у јединствене информационе системе Србије, али и едукативни рад и презентацију научних и стручних радова и достигнућа стручњака Дома здравља Ниш.

Одељење мртвозорства

У оквиру специјалистичке службе делује мртвозорачка служба која има 4 лекара на радном ангажовању у дому здравља.

Због специфичности рада су у посебном режиму и организацији радног времена.

Издавање потврда о смрти

Потврде о смрти издаваће се у електронској форми у оквиру националне медицинске платформе за потврде о смрти.

Потврде ће се издавати радним данима, суботом и недељом у времену – преподне од 08.00 до 10.00 часова и у поподневној смени од 18.00 до 20.00 часова, у просторијама Дома здравља Ниш на 3. спрату број 107 или на инфо пулту Дома здравља Ниш, по претходном договору са лекаром мртвозорником.

Пријављивање смрти обавља се на број 018/504615.

Издавање електронских потврда од 08.11.2021. године.

Nazad na vrh