Служба за специјалистичко косултативне делатности

Радно време: 07:00-20:00

 • Начелник – др Марина Ђорђевић, спец. дерматовенерологије
 • Главна сестра – Снежана Младеновић, виша мед. сестр.
 • Шеф одељења офтамологије – др Кристина Стојановић, спец. офтамологије
 • Одговорна сестра: Наташа Јоксимовић мед. сестра
 • Шеф одељења неуропсихијатрије – др Невена Манојловић, спец. психијатрије
 • Одговорна сестра: Миланка Стојановић, мед. сестр.
 • Шеф одељења отоларингологије – др Кристина Стојановић, спец. офтамологије
 • Одговорна сестра: Лела Веровић мед. сестр.
 • Шеф одељења интерне медицине – др Снежана Стоилковић, спец. интерне медицине
 • Одговорна сестра: Аница Вукадиновић, мед. сестр.
 • Шеф одељења дерматовенерологије – др Наташа Блажевић Каменов, спец. дерматовенерологије
 • Одговорна сестра: Соња Чикарић. мед. сестр.
 • Шеф одељења медицине спорта – др Оливера Крстић, спец. спортске медицине
 • Одговорна сестра: Снежана Франк, вмс
 • Шеф одељења социјалне медицине, медицинске информатике и статистике – др Ватрица Премовић, спец. опште медицине и медицинске информатике
 • Одговорни радници: Др Невена Симовић, спец. опште медицине и медицинске информатике, Дипл.инж.инф. Милан Ристић, Мирјана Ранђеловић, економски техмичар
 • Шеф одељења мртозорства – др Александар Ђапан

Служба за специјалистичко- консултативне делатности у организационом смислу  функционише са 8 одељења различитих  специјалности и обавља специјалистичко консултативне прегледе пацијената упућених, пре свега од изабраних лекара, као и од лекара  других служби Дома здравља Ниш. Служба  својим делокругом рада сагледава и пацијенте упућене од лекара из других домова здравља Нишавског округа. Самим тим, ова служба, није само од локалног значаја у систему примарне здравствене заштите, већ и шире. Истовремено представља спону између примарног и терцијарног нивоа здравствене заштите, обзиром да у граду не постоји  секундарни ниво здравствене заштите.

 Одељења Службе за специјалистичко- консултативне делатности:

 • Одељење неуропсихијатрије
 • Одељење офталмологије
 • Одељење оториноларингологије
 • Одељење дерматовенерологије
 • Одељење интерне медицине
 • Одељење спортске медицине
 • Одељење социјалн медицине, медицинске информатике и статистике
 • Одељење мртвозорства

 Одељење  неуропсихијатрије

На одељењу се обављају консултативни специјалистички прегледи из области психијатрије, најчешће су то анксиозно-депресивни поремећаји, затим поремећаји спавања, психотични поремећаји и постхоспитални третман пацијената са других нивоа здравствене заштите.

У делу неурологије најчешће се сусрећу пацијенати са цереброваскуларним сметњама, оштећењима периферног моторног неурона, епилепсијом, главобољом и вертигинозним стањима.

На одељењу ради 4 психијатра,неуролог и зрдавствени сарадници (3 психолога и социолог).

Здравствени радници и сарадници овог одељења су активни учесници у КМЕ (Континуиране медицинске едукације) кроз акредитоване курсеве и стручне састанке.

Лекари одељења стални су консултанти на терену за потребе Службе за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање.

Што се превентивних активности на одељењу тиче, оне се спроводе кроз учешће психијатара у многобројним превентивним и промотивним активностима  Дома здравља,као и кроз континуирани рад са пацијентима у кризним ситуацијама.

Психијатри овог одељења су активно ангажовани у раду кроз Саветовалиште за депресије,где се пацијенти могу обратити за помоћ сваке друге и четврте суботе у месецу Тиму који чине психијатар,психолог и социолог.

Одељење офталмологије

Рад  у амбуланти обухвата сва акутна/хитна сатања у офталмологији, повреде, вађење страних тела, акутни губитак вида, црвено око, корекције рефракционих аномалија, преглед  интраокуларног притиска, преглед очног дна, преглед видног поља, одређивање сочива, обрада за инвалидску комисију, систематски прегледи деце и одраслих, прегледи возача и спортиста.

Посебно се прате пацијенти који имају ризик од настанка глаукома у оквиру саветовалишта за глауком. То су пацијенти са ризиком од наслеђа за глауком, повишеним крвним притиском, дијабетичари, неуролошки,ендокринолошки, реуматолошки пацијенти. Ради се о прегледу пацијената који први пут мере интраокуларни притисак и код њих није дијагностикован глауком. Пацијенти се преко сајта Дома здравља благовремено обавештавају о датуму обављања акција превентивног мерења интраокуларног притиска.

Посебно место у раду Одељења офталмологије припада Кабинету за ортоптику/страбизам.

Одељење обавља систематске прегледе деце и  одраслих.

Систематски прегледи деце за упис у први разред, деце у другој и четвртој години  живота, систематки прегледи за седми разред и циљани систематски прегледи деце у 8 разреду.

Одељење оториноларингологије

Одељење има организиван амбулантни рад, збрињавају се сва акутна стања и повреде са одговарајућим интервенцијама.

Амбулантно се ради и отоскопија, предња риноскопија, фарингоскопија, индиректна ларингоскопија, тимпанометрија, аудиометрија, отомикроскопија.

Обављају се систематски прегледи деце. Систематски преглед у 4.години живота по упуту педијатра. Системски прегледи за децу која уписују први разред и деце за упис у средњу школу за појединим занимања/музичка школа, ватрогасци, где је неопходан орл преглед са урођеном аудиометријом.

Едукација лекара је континуирана и организована у складу са радним обавезама у служби.

Одељење интерне медицине

На  одељењу се обављају општи и интернистички прегледи- први и контролни. Процентуално је највише кардиолошких пацијената, затим гастроентеролошких и ендокрнолошких пацијената. Свакои новооткривени дијабет, који се може регулисати,прати се кроз редовне контролне прегледе (четри годишње) уз контролу  вредности гликемије и праћење свих параметара.

Значајно је истаћи да је у сваком тренутку на одељењу по један лекар задужен за хитна медицинска стања, која имају предност и са овим пацијентима поступа се тачно по одређеним процедурама. Наиме, пацијенту који буде упућен као хитно стање одмах се ради ЕКГ мониторинг, а интерниста практично током мониторинга обавља интернистички преглед. Овакви пацијенти се опсервирају у просторији за неодложну медицинску помоћ, ординира се адекватна  терапија и зависно од исхода терапије упућује се на даље болничко лечење или се пушта кући.Од савремених дијагностичких процедура на одељењу су заступљени:

 • Ехокардиографија
 • Ерго тест
 • Холтер мониторинг 24h EKГ
 • Холтер мониторинг 24h притиска

Лекари одељења стални су консултанти на терену за потребе Службе за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање.

Што се превентивних активности на одељењу тиче, оне се спроводе кроз учешће интерниста у многобројним превентивним и промотивним активностима  Дома здравља.

Лекари и мед.сестре одељења активни су учесници КМЕ (Континуиране медицинске едукације), кроз курсеве и стручне састанке.

Одељење дерматовенерологије

На одељењу се обављају специјалистичко консултативни прегледи из области дерматовенерологије, кроз прве и контролне прегледе.

Најчешћа стања су акутне инфекције, алергиска стања хроничне дерматозе, као и промене на коођи везане за ендокрине или метаболитичке поремећаје у сарадњи са другим специјалистима.

Предност при прегледу имају пацијенти са хитним упутом, као и деца и трунице.

На одељењу се спроводе савремене процедуре дијагностике и лечења, при чему предност при првим прегледима имају пацијенти са ознаком хитно од изабраног лекара, као и труднице и деца.

Од дијагностичких процедура на одељењу се ради:

– Миколошки преглед материјала са коже и видљивих слузокожа директним микроскопирањем.

– Дермоскопски преглед пигментних и других непигментних лезија на кожи.

Од  физикалних процедура лечења примењују се :

 • Ласеротерапија биостимулативним лаером, чије је индикационо подручје широко од  акутних инфламаторних процеса до хроничних рана и ожиљака.
 • Криодеструкција за уклањање бенигних лезија на кожи.
 • Електродеструкција радио ножем за третман бенигних и васкуларних лезија на кожи.
 • Фототерапија кварц и биоптрон лампом.

Особље одељења активно учествује у превентивним активностима Дома здравља као и у кампањи Еуромеланома, у циљу раног откривања и превенције меланома и немеланомских карцинома коже.

Лекари и медицинске сестре одељења активни су учесници КМЕ коју организује наша установа.

Одељење медицине спорта

Радно време одељења од 07:00 до 20:00, прва и трећа радна субота у месецу.

Адреса: ул. Стевана Немање 48А,

телефон: 018/4265134, 062/507324

Спортска медицина као једна свеобухватна, мултидисциплинарна наука сигнификантно подиже ниво свести о значају физичке активности на здравље једног народа, тиме обухвативши све популације становништва почевши од предшколске деце, школске деце, омладине, студената, радно способног становништва до старије популације.

Сектор медицине спорта обавља спортско – медицинске прегледе који подразумевају следеће:

 • Клинички преглед по системима
 • ЕКГ
 • Функционално тестирање на бицикл ергометру – одређивање аеробне способности и контрола утренираности спортиста и рекреативаца
 • Спирометрија
 • Основна антропометрија – мерење телесне висине, телесне масе и обима струка
 • Проширена антропометрија – одређивање телесног састава (БМИ, проценат телесне масти, проценат мишића и висцералне масноће)
 • Утврђивање постуралног статуса
 • Здравствено –васпитни рад
 • Преглед оболелих и повређених спортиста
 • Издавање лекарских уверења за упис у више спортске школе, спортске академије и курсеве
 • Преглед судија вишег и нижег ранга, тренера и спортских стручњака
 • Медицинска подршка на спортским догађајима и такмичењима

Сектор физикалне медицине и рехабилитације:

 • Лекар специјалиста физикалне медицине и рехабилитације утврђује положај тела и деформитете кичменог стуба, грудног коша и стопала
 • Програм корективног вежбања води високо обучено особље које спроводи вежбе за превенцију и корекцију деформитета кичменог стуба, грудног коша и стопала
 • Кинези – терапијски блок третира све врсте повреда спортиста, деце и одраслих
 • Електро – терапијски блок обухвата : дијадинамичне струје, интерферентне струје, галванске струје, ласер, ултразвучну терапију, магнетотерапију и инфраруж.

Традиција дуга више од пет деценија, сврстала је Одељење медицине спорта у респектабилну институцију на овим просторима , захваљујући раду врхунских стручњака из области спортске медицине.

Одељење социјалне медицине, медицинске информатике и статистике

Одељење је организовано кроз рад 3 одсека:

Одсек социјалне медицине и Одсек медицинске статистике баве се анализом података о здравственом стању становништва, израдом планова рада установе, праћењем реализације плана рада и нормирањем кадра. Спроводи се и планирање превентивних програма за заштиту и унапређење здравља становништва и реализација Националних скрининг програма. Прати се унапређење квалитета рада установе и евалуација усвојених стандарда и критреијума у оквиру акредитационог процеса. Доноси се и прати програм континуиране медицинске едукације на нивоу установе и извештавају надлежне коморе и Здравствени савет Србије.

Одсек медицинске информатике учествује у изради и ажурирању web сајта Дома здравља Ниш и планирању и реализацији медијске активности установе. Обавља се аутоматска обрада података, одржавање софтвера, рачунара, рачунарске мреже и целокупног информационог система Дома здравља Ниш. Одсек учествује у праћењу и функционисању ИЗИС-а (Интегрисаног здравственог информационог система) и е-рецепта, одржава велики број радних станица (преко 600) у централном објекту и истуреним здравственим амбулантама и станицама што је од изузетног значаја за рад свих служби. Савремена опрема омогућава укључивање у јединствене информационе системе Србије, али и едукативни рад и презентацију научних и стручних радова и достигнућа стручњака Дома здравља Ниш.

Одељење мртвозорства

У оквиру специјалистичке службе делује мртвозорачка служба која има 4 лекара на радном ангажовању у дому здравља.

Због специфичности рада су у посебном режиму и организацији радног времена.

Потврда о смрти формира се у електронској форми у оквиру Националне медицинске платформе за потврде о смрти.

1. Издављање спроводнице на основу службене белешке Вишег јавног тужилашштва

Спроводница (докуменат неопходан за организовање сахране покојника и евентуално транспорт ван територије града) на основу службене белешке Вишег jавног тужилаштва се издаје сваког радног дана, суботом и недељом у времену – периоду од 07.00-20.00 часова у просторијама Дома здравља Ниш, на III спрату у ординацији бр. 107, по предходном договору са лекаром мртвозарником.

2. Издавање извештаја о умрлој особи

(докуменат неопходан за остварање права код свих осигуравајућих кућа укључујући и регулисање осигураних кредита код банака)

Извештај о умрлој особи могу преузети чланови породице преминулог на инфо пулту ДЗ Ниш сваког радног дана од 07.00-20.00 часова, као и суботом и недељом од 07.00-20.00 часова.

При доласку неопходно рећи име и презиме преминулог и датум издавања спроводнице тј. прегледа.

Шеф одељења мртозорства – др Александар Ђапан 

Пријављивање смрти обавља се на број: 066/8045444.

Адреса: Војводе Танкосића 15.