Изабрани лекари – педијатрија

ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ И АМБУЛАНТЕ

ПРЕДШКОЛСКО ЦЕНТРАЛНИ ОБЈЕКАТ ДЗ НИШ

Др Снежана Здравковић
спец.педијатрије
начелник
координатор саветовалишта
за развојно праћење
приземље
бр 4
503-642
саветовалиште
бр. 29М
503-579
Др сци. мед. Гордана Грујић Илић
спец.педијатрије
координатор за ултразвучну
дигностику деце и спориста
приземље
бр 5
503-569
саветовалиште
бр. 13М
503-569
Др Бобан Ђелић
спец.педијатрије
приземље
бр 5
503-636
саветовалиште
бр. 6М
503-721
Др Јадранка Бонић
спец.педијатрије
приземље
бр 8
503-635
саветовалиште
бр. 6М
503-637
Прим др Слађана Стефановић
спец.педијатрије
приземље
бр 4
503-642
саветовалиште
бр. 14М
503-656
Др Данијела Тиодоровић
спец.педијатрије
приземље
бр 4
503-642
саветовалиште
бр. 14М
503-656
Прим др Гордана Ђорђевић
спец.педијатрије
приземље
бр 7
503-659
саветовалиште
бр. 7М
503-721
Др Снежана Ивановић
спец.педијатрије
приземље
бр 7
503-659
саветовалиште
бр. 29М
503-579
Др Слађана Ранчић
спец. педијатрије
предшколско
бр 9
503-635
саветовалиште
бр. 5М
503-570
Др Јасмина Милојевић
спец.педијатрије
приземље
бр 9
503-635
саветовалиште
бр. 14М
503-656
Др Предраг Миљковић
спец.педијатрије
шеф службе вакцинације
приземље
бр 10
503-648
саветовалиште
бр. 5М
503-570
Прим др Мирослава Делчев
спец.педијатрије
приземље
бр. 7
503-659
саветовалиште
бр. 14М
503-565
Др Нела Стојковић
спец.педијатрије
приземље
бр 6
503-641
саветовалиште
бр. 6М
503-721
Др Цица Јовановић
спец.педијатрије
приземље
бр 8
503-635
саветовалиште
бр. 29М
503-579
Др Вања Петровска
спец.педијатрије
приземље
бр 12
503-645
саветовалиште 13М
503-569
Др Весна Ташковић Милошевић
спец.педијатрије
шеф амбуланти
приземље
бр 10
503-648
саветовалиште
бр. 8М
503-554
Др Татјана Трајковић
спец.педијатрије
приземље
бр 12
503-645
саветовалиште
бр. 14М
503-565
Др Милена Николић
спец.педијатрија
приземље
бр 10
503-648
саветовалиште
бр. 5М
503-570
Прим др Биљана Марковић
спец.педијатрије
координатор саветовалишта за младе
приземље
бр 17
503-697
саветовалиште
бр. 31М
503-565
Др Весна Илић
спец. педијатрије
приземље
бр 22
503-647
саветовалиште
бр. 11М
503-563
Др Марија Ђукић – Тодоровић
спец.педијатрије
приземље
бр 20
503-647
саветовалиште
бр. 9М
503-554
Др Гордана Антић
спец.педијатрије
ШЕФ Централног објекта
приземље
бр 20
503-647
саветовалиште
бр. 9М
503-554
Др Петра Гоцић
спец.педијатрије
приземље
бр 16
503-649
саветовалиште
бр. 5М
503-570
Др Милена Николић
спец.педијатрије
приземље
бр 12
503-715
саветовалиште
бр. 5М
503-570
Др Ирена Миленковић
спец.педијатрије
приземље
бр 10
503-715
саветовалиште
бр. 13М
503-569
Проф.др Јасмина Ранковић
спец.педијатрије
приземље
бр 22
503-647
саветовалиште
бр. 6М
503-721, 503-559
Др Слађана Максовић
спец.педијатрије
приземље
бр 20
503-647
саветовалиште
бр. 9М
503-554
Др Драгна Коцић
спец.педијатрије
приземље
бр 19
503-651
саветовалиште
бр. 5М
503-570
Др Марина Ранђеловић
спец.педијатрије
приземље
бр 16
503-649
саветовалиште
бр. 11М
503-563
Др Весна Обрадовић
спец.педијатрије
приземље
бр 19
503-651
саветовалиште
бр. 14М
503-565
Др Соња Динић
спец. педијатрије
приземље
бр 16
503-649
саветовалиште
бр. 13М
503-569
Др Ивана Цветковић
спец. педијатрије
приземље
бр 16
503-649
саветовалиште
бр. 13М
503-569

ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ И АМБУЛАНТЕ

Др Љубинка Стојановић
спец.педијатрије
ЗС Дуваниште553-441
Др Александра Добросављевић
спец.педијатрије
ЗС Ледена Стена260-221
Др Данијела Тиодоровић
спец.педијатрије
ЗС Лира200-780
Др Светлана Стојиљковић
спец.педијатар
ЗС Лира200-780
Др Сташко Стојковић
спец.педијатрије
ЗС Расадник595-570
Др Горан Стаменковић
спец.педијатрије
ЗС Бубањ263-000
Др Милица Златковић
спец.педијатрије
ЗС Делиски вис275-085
Др Хаитхам Тајем
спец.педијатрије
ЗС Нишка Бања4548-002
Др Анкица Трајковић
спец.педијатрије
ЗС. Бранко Бјеговић580-095
Др Нела Живковић
спец.педијатрије
ЗС Ново Село4289-222
Др Радмила Младеновић

спец.педијатрије

ЗС Лира200-780
Nazad na vrh