Текстови објављени 25. децембра 2014.

ПРИПРЕМА ЗА ДРУГУ АКРЕДИТАЦИЈСКУ ПОСЕТУ

У складу са циљевима који су предмет акредитације,  Дом здравља Ниш је у 2014. години одржао континуитет и унапредио квалитет рада и безбедност корисника и запослених, створио једнаке или приближно једнаке услове за пружање здравствене

Детаљније