Запослени у Служби за радиолошку дијагностику

Лекари – радиолози

Редни бројИме и презимеФотографијаОрдинацијаТелефон
1.Др Марино Милојкевић, спец. радиологије

начелник службе

2.Др Никола Јеркан, спец. радиологије

Шеф ултразвучне дијагностике

3.Др Љубиша Јовановић, спец. радиологије
4.Др Слађамна Милановић, спец. радиологије

Шеф рентген дијагностике

5.Др Бобана Стојиљковић, спец. радиологије
6.Др Александра Јовановић, спец. радиологије
7.Др Ставра Митровић, спец. радиологије
8.Др Марија Антић, спец. радиологије
9.Др Јована Манчић, спец. радиологије
10.Др Марина Костић, спец. радиологије

Радиолошки техничари и медицинске сестре

Редни бројИме и презимеФотографијаОрдинацијаТелефон
1.Рт Дејан Стојановић

Главни техничар

2.Рт Мирослав Стаменковић
3.Рт Снежана Стаменковић
4.Рт Мирослава Благојевић
5.Рт Гордана Митић
6.Рт Татјана Ђорђевић
7.Рт Драган Стојковић
8.Смр Богдан Лазаревић
9.Смр Јасминка Новаковић

Одговорни техничар

10.Смр Јелена Грујевић

Одговорни техничар ултразвучне дијагностике

11.Рт Наташа Тошић
12.Рт Зорица Ђорђевић
13.Мс Слађана Вељковић
14.Рт Драгана Лазаревић
15.Врт Мира Миленковић
16.Рт Валентина Ранчић
17.Смр Настасија Бабић
18.Смр Миљан Николић
19.Смр Урош Ђорђевић
20.Смр Никола Јанковић

Спремачи

Редни бројИме и презимеФотографија
1.Драгана Томић

спремачица