Служба поливалентне патронаже

Начелник: др Светлана Костић, спец.епидемиологије
тел: 018503605,
Главна сестра: Драгана Здравковић, виша медицинска сестра
тел: 018/521287,
Одговорна сестра: Натали Станковић, виша медицинска сестра
тел: 018/521287

Ову радну јединицу чине Служба поливалентне патронаже и Хигијенско-епидемилошко одељење.

Служба поливалентне патронаже бави се здравствено-васпитним радом у оквиру:

 1. кућних посета и
 2. у локалној заједници.

Циљ рада је:

 1. очување и унапређење здравља у породици,
 2. отклањање фактора ризика за настанак болести,
 3. препознавање потреба корисника здравствене заштите и
 4. здравствено просвећивање ради усвајања здравих навика

Место обављања здравствено васпитног рада је:

 1. породица, са следећим категоријама становништва: труднице, породиље, новорођенчад, одојчад, мала и предшколска деца, жене генеративног и пост генеративног доба, особе преко 65 година, дијабетичари, оболели од кардиоваскуларних, малигних, прогресивних нервно-мишићних болести и туберкулозе;
 2. локална заједница и
 3. школа

Служба учествује у спровођењу и реализацији БФХ програма и тиме je утицала на повећање броја деце која су на природној исхрани.
Учествује у раду Школе за психофизичку припрему трудница  где је својим радом дала значајан допринос у смањењу компликација у послепорођајном периоду.

Служба поливалентне патронаже пружа улуге Телефонског саветовалишта, сваког дана од 07 до 20 часова. Позивајући дежурне бројеве телефона 018/521-287, 018/4100-287 и 0694555183, корисници могу добити одговоре на питања, корисне савете и обавештења.
Циљ оваквог начина рада је пре свега унапређење квалитета здравствене заштите мајке и детета кроз стручна саветовања са трудницама, промоција и подршка дојењу, едукација родитеља за негу и бригу о здравој и болесној деци, подршка рационалном планирању породице и безбедном материнству.

У служби раде 32 патронажне сестре од којих је 25 са вишом, а 7 са средњом стручном спремом.

Седиште службе је у улици Вождова 7/8. На терену, служба је присутна у 7 градских здравствених станица (ЗС Бранко Бјеговић, ЗС Чаир, ЗС Бубањ, ЗС Р.Pавловић, ЗС Расадник, ЗС Н.Село и ЗС Н.Бања) и једној сеоској (ЗС Трупале).
Служба покрива територију Града Ниша (5 општина са 56 села).
Групни здравствено васпитни рад се обавља у месним канцеларијама и основним школама.

Хигијенско-епидемиолошка одељење (ХЕО)  бави се спречавањем и сузбијањем заразних болести и епидемија, и масовних незаразних болести на територији Града Ниша. Рад је базиран на Закону и Програму заштите становништва од заразних болести, као и на Програмима превенције масовних незаразних болести.
Одељење обавља:

 • епидемиолошка испитивања заразних болести на терену,
 • епидемиолошка истраживања код појаве епидемије са циљем утврђивања извора и путева преношења, као и ризика за даље ширење у популацији,
 • врши епидемиолошки надзор над оболелима од заразних болести и клицоношама,
 • здравствени надзор над лицима која су била у контакту са оболелом особом или клицоношом,
 • врши дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију, и остале мере прописане законом.
 • сарађује са ИЗЈЗ-Ниш и надлежним инспекцијским органима.
 • велики удео у раду ХЕО чине сви видови здравствено-васпитног рада који се обављају како на терену, тако и у здравственој установи.
  Одељење по епидемиолошким индикацијама врши хигијенско-санитарни надзор над јавним објектима од посебног друштвеног значаја, као што су обданишта и школе.
  Истакнута је улога ХЕО у активностима на спречавању болничких инфекцијау Дому здравља Ниш. У оквиру ове активности пружа се стручна помоћ службама Дома здравља у областима спречавања и сузбијања заразних болести и безбедном управљању медицинским отпадом и у области стерилизације. Одељење спроводи санитарно-хигијенски надзор над објектима Дома здравља Ниш, којих ван главног објекта има и на још 64 локација. Успешно спровођење ових активности је нарочито видљиво у процесу акредитације Дома здравља Ниш, обзиром да је наведене области уредила неопходним процедурама и упутствима.
  У оквиру одељења ради Саветовалиште за дијеталну исхрану, које се бави како саветовањем здравих ради корекције навика у исхрани, тако и саветовањем о исхрани код гојазних особа, код потхрањености, кардиоваскуларних, дигестивних и других обољења, и прописивањем дијета код гојазности деце и адолесцената, оболелих од шећерне болести и код обољења бубрега. Више информација можете сазнати овде.

Кадровску структуру ХЕО чине 3 лекара, од којих су двоје специјалисти епидемиологије, а један специјалиста хигијене ( један је и магистар медицинских наука), 3 санитарна техничара и једна виша медицинска сестра.