Служба поливалентне патронаже

Начелник: др Светлана Костић, спец.епидемиологије
тел: 018503605,
Шеф: др Мирослав Ракочевић, спец.хигијене
тел: 018503599,
Главна сестра: Драгана Здравковић, виша медицинска сестра
тел: 018/521287,
Одговорна сестра: Натали Станковић, виша медицинска сестра
тел: 018/521287

Ову радну јединицу чине Служба поливалентне патронаже и Хигијенско-епидемилошко одељење.

Служба поливалентне патронаже бави се здравствено-васпитним радом у оквиру:

 1. кућних посета и
 2. у локалној заједници.

Циљ рада је:

 1. очување и унапређење здравља у породици,
 2. отклањање фактора ризика за настанак болести,
 3. препознавање потреба корисника здравствене заштите и
 4. здравствено просвећивање ради усвајања здравих навика

Место обављања здравствено васпитног рада је:

 1. породица, са следећим категоријама становништва: труднице, породиље, новорођенчад, одојчад, мала и предшколска деца, жене генеративног и пост генеративног доба, особе преко 65 година, дијабетичари, оболели од кардиоваскуларних, малигних, прогресивних нервно-мишићних болести и туберкулозе;
 2. локална заједница и
 3. школа

Служба учествује у спровођењу и реализацији БФХ програма и тиме je утицала на повећање броја деце која су на природној исхрани.
Учествује у раду Школе за психофизичку припрему трудница  где је својим радом дала значајан допринос у смањењу компликација у послепорођајном периоду.

Служба поливалентне патронаже пружа улуге Телефонског саветовалишта, сваког дана од 07 до 20 часова. Позивајући дежурне бројеве телефона 018/521-287, 018/4100-287 и 0694555183, корисници могу добити одговоре на питања, корисне савете и обавештења.
Циљ оваквог начина рада је пре свега унапређење квалитета здравствене заштите мајке и детета кроз стручна саветовања са трудницама, промоција и подршка дојењу, едукација родитеља за негу и бригу о здравој и болесној деци, подршка рационалном планирању породице и безбедном материнству.

У служби раде 34 патронажне сестре од којих је 26 са вишом, а 8 са средњом стручном спремом.

Седиште службе је у улици Вождова 7/8. На терену, служба је присутна у 7 градских здравствених станица (ЗС Бранко Бјеговић, ЗС Чаир, ЗС Бубањ, ЗС Р.Pавловић, ЗС Расадник, ЗС Н.Село и ЗС Н.Бања) и једној сеоској (ЗС Трупале).
Служба покрива територију Града Ниша (5 општина са 56 села).
Групни здравствено васпитни рад се обавља у 30 месних канцеларија и 26 основних школа.

Хигијенско-епидемиолошка одељење (ХЕО)  бави се спречавањем и сузбијањем заразних болести и епидемија, и масовних незаразних болести на територији Града Ниша. Рад је базиран на Закону и Програму заштите становништва од заразних болести, као и на Програмима превенције масовних незаразних болести.
Одељење обавља:

 • епидемиолошка испитивања заразних болести на терену,
 • епидемиолошка истраживања код појаве епидемије са циљем утврђивања извора и путева преношења, као и ризика за даље ширење у популацији,
 • врши епидемиолошки надзор над оболелима од заразних болести и клицоношама,
 • здравствени надзор над лицима која су била у контакту са оболелом особом или клицоношом,
 • врши дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију, и остале мере прописане законом.
 • сарађује са ИЗЈЗ-Ниш и надлежним инспекцијским органима.
 • велики удео у раду ХЕО чине сви видови здравствено-васпитног рада који се обављају како на терену, тако и у здравственој установи.
  Одељење по епидемиолошким индикацијама врши хигијенско-санитарни надзор над јавним објектима од посебног друштвеног значаја, као што су обданишта и школе.
  Истакнута је улога ХЕО у активностима на спречавању болничких инфекцијау Дому здравља Ниш. У оквиру ове активности пружа се стручна помоћ службама Дома здравља у областима спречавања и сузбијања заразних болести, управљању медицинским отпадом и у области стерилизације. Одељење спроводи санитарно-хигијенски надзор над објектима Дома здравља Ниш, којих ван главног објекта има и на још 66 локација. Успешно спровођење ових активности је нарочито видљиво у процесу акредитације Дома здравља Ниш, обзиром да је наведене области уредила неопходним процедурама и упутствима.
  У оквиру одељења ради Саветовалиште за дијеталну исхрану, које се бави како саветовањем здравих ради корекције навика у исхрани, тако и саветовањем о исхрани код гојазних особа, код потхрањености, кардиоваскуларних, дигестивних и других обољења, и прописивањем дијета код гојазности деце и адолесцената, оболелих од шећерне болести и код обољења бубрега. Више информација можете сазнати овде.
  Један од лекара ове службе је лице одговорно за управљање медицинским отпадом Дома здравља Ниш. Ово лице врши организацију система управљања медицинским отпадом у Дому здравља Ниш, што укључује и сакупљање и транспорт инфективног медицинског отпада у мрежи здравствених станица и амбуланти Дома здравља Ниш на терену, до објекта за третман отпада.Више информација можете сазнати овде

Кадровску структуру ХЕО чине 4 лекара, од којих су троје специјалисти епидемиологије, а један специјалиста хигијене ( један је и магистар медицинских наука), и 4 санитарна техничара.

Nazad na vrh