Контакт

Дом здравља Ниш
Адреса: Војводе Танкосића 15,
18101 Ниш, Р. Србија
Број телефона: 018/503-503, фаx: 4241-047
Званична интернет презентација: www.domzdravljanis.co.rs

Мејл адреса: info@domzdravljanis.co.rs, sekretarica@domzdravljanis.co.rs

WebMail


Било какве примедбе, сугестије, питања можете послати на нашу e-mail адресу или писменим путем на адресу централног објекта.