Структура запослених и ангажованих лица

Структура запослених и ангажованих лица на дан 31.12.2023. године, са структуром одлива и прилива запослених

Структура запослених и ангажованих лица на дан 30.09.2023. године, са структуром одлива и прилива запослених

Структура запослених и ангажованих лица на дан 30.06.2023. године, са структуром одлива и прилива запослених

Структура запослених и ангажованих лица на дан 31.03.2023. године, са структуром одлива и прилива запослених

Структура запослених и ангажованих лица на дан 31.12.2022. године, са структуром одлива и прилива запослених

Структура запослених и ангажованих лица на дан 30.09.2022. године, са структуром одлива и прилива запослених

Структура запослених и ангажованих лица на дан 30.06.2022. године, са структуром одлива и прилива запослених

Структура запослених и ангажованих лица на дан 31.03.2022. године, са структуром одлива и прилива запослених

Структура запослених и ангажованих лица на дан 31.12.2021. године, са структуром одлива и прилива запослених

Структура запослених и ангажованих лица на дан 30.09.2021. године, са структуром одлива и прилива запослених

Структура запослених и ангажованих лица на дан 30.06.2021. године, са структуром одлива и прилива запослених