Текстови објављени 4. фебруара 2019.

ЈАВНА НАБАВКА БР.1-1-10/19 НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ РЕАГЕНАСА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА АПАРАТЕ BECKMAN COULTER AU 680 I BECKMAN COULTER AU 5800

У наставку можете погледати или преузети документе везане за ову Јавну набавку Дома здравља Ниш

Детаљније

ЈАВНА НАБАВКА БР.8-2/19„УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ“РАСАДНИК“ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ ЗАМЕНОМ ПРОЗОРА, РАСВЕТЕ И ПОДНИХ ОБЛОГА“

У наставку можете погледати или преузети документе везане за ову Јавну набавку Дома здравља Ниш

Детаљније