Стручни колегијум

Стручни колегијум је стручно тело које разматра и усваја стручне и доктринарне ставове Дома здравља Ниш. Стручном колегијуму председава директор Дома здравља Ниш, а у његовом одсуству помоћник директора за немедицинске послове.

Проширени колегијум на крају 2019. године

.

Колегијум Дома здравља Ниш

Директор Дома здравља Ниш

Проф. др Милорад Јеркан

Помоћник директора за немедицинске послове

Шеф кабинета директора, Дипл.екон. Данијела Нешић

Главна сестра Дома здравља Ниш

виша мед. сестр. Татјана Бокић

Начелници служби у Дому здравља Ниш

 

 

Начелник Службе за здравствену заштиту одраслих

Мр сци. мед. Данијела Цветковић

Начелник Службе за здравствену заштиту деце и школске деце

Др Снежана Здравковић

Начелник Службе за здравствену заштиту жена

Спец. др мед Душан Симић

Начелник Службе за здравствену заштиту у области денталне медицине

Спец. др мед. Наташа Илић

Начелник Службе поливалентне патронаже

Спец. др мед. Светлана Костић

Начелник Службе за кућно лечење,медицинску негу и палијативно збрињавање

Спец. др мед. Братислава Шарац

Начелник Службе за физикалну медицину и рехабилитацију

Прим. др мед. Соња Станојевић

Начелник Службе за лабораторијску дијагностику

Спец. др мед. Јелена Николић Мицић

Начелник Службе за радиолошку дијагностику

Спец. др мед. Марино Милојковић

Начелник Службе за специјалистичко консултативне делатности

Спец. др мед. Марина Ђорђевић

Начелник Службе за правне и економско-финансијске послове

Дипл.екон. Катарина Шпелетић

Начелник Службе за техничке и друге сличне послове

Економиста Марија Панић

Шефови

 

ПР Дома здравља Ниш

Спец. др мед. Невена Симовић, прим.

Шеф Одељења социјалне медицине, медицинске информатике и статистике

Спец. др мед. Ватрица Премовић, прим.

Шеф Одељења медицине спорта

Спец.др мед. Оливера Крстић

Шеф Одељења за правне послове

дипл.прав. Александар Илић

Шеф Одељења за економске и финансијске послове

Дипл.екон. Марија Димитријевић