Стручни колегијум

Стручни колегијум је стручно тело које разматра и усваја стручне и доктринарне ставове Дома здравља Ниш. Стручном колегијуму председава директор Дома здравља Ниш, а у његовом одсуству помоћник директора за медицинску делатност.

Проширени колегијум на крају 2019. године

Стручни колегијум чине директор, помоћници директора, шеф кабинета директора, начелници служби, портпарол  и главна сестра Дома здравља Ниш: – Проф. др Милорад Јеркан, директор Дома здравља Ниш – прим. др Радован Михајловић, помоћник директора за медицинску делатност – Проф. др Јасмина Ранковић, помоћник директора за организациона и стручна питања,  дипл. економиста Данијела Нешић, шеф кабинета директора и помоћник директора за немедицинске послове, главна сестра Дома здравља Ниш, виша мед. сестр. Весна Joцић

.

Колегијум Дома здравља Ниш

Директор Дома здравља Ниш

Проф. др Милорад Јеркан

Помоћник директора за немедицинске послове

Шеф кабинета директора, Дипл.екон. Данијела Нешић

Помоћник директора за медицинске послове

Спец. др мед. Радован Михајловић, прим.

Главна сестра Дома здравља Ниш

виша мед. сестр. Татјана Бокић

Начелници служби у Дому здравља Ниш

Начелник службе за здравствену заштиту одраслих

Мр сци. мед. Данијела Цветковић

Начелник службе за здравствену заштиту деце и школске деце

Др Снежана Здравковић

Начелник службе за здравствену заштиту жена

Спец. др мед Душан Симић

Начелник за стоматолошку здравствену заштиту

Спец. др мед. Наташа Илић

Начелник службе поливалентне патронаже

Спец. др мед. Светлана Костић

Начелник службе за кућно лечење,медицинску негу и палијативно збрињавање

Спец. др мед. Братислава Шарац

Начелник службе за физикалну медицину и рехабилитацију

Прим. др мед. Соња Станојевић

Начелник службе за лабораторијску дијагностику

Спец. др мед. Јелена Николић Мицић

Начелник службе за радиолошку дијагностику

Спец. др мед. Марино Милојковић

Начелник службе за специјалистичко консултативне делатности

Спец. др мед. Марина Ђорђевић

Начелник службе за правне и економско-финансијске послове

дипл.екон. Бранка Буквић

Начелник службе за техничке и друге сличне послове

виша мед. сестр. Татјана Бокић

Шефови

Шеф одељења за правне послове

дипл.прав. Александар Илић

Шеф одељења за финансијске послове

Дипл.екон. Катарина Шпелетић

ПР Дома здравља Ниш

Спец. др мед. Невена Симовић, прим.
Спец. др мед. Ватрица Премовић, прим.

 

Nazad na vrh