Служба за здравствену заштиту одраслих

Радно време: 07:00-20:00

Начелник – Мр сци. мед. Данијела Цветковић, спец. опште медицине

  • Главна сестра – Наташа Николић, виша мед. сестр.

Шеф централног објекта: ДЗ – Прим. др Драгана Јоксимовић Стевановић, спец. опште медицине

Шеф централног објекта: ДЗ – Прим. др Виолета Илић, спец. опште медицине

  • Одговорна сестра: вмс Ивана Ранђеловић
  • Одговорна сестра: вмс Ирена Стаменковић

Шеф одељења Ратко Павловић: Др Милош Златковић, спец. опште медицине

  • Одговорна сестра: вмт Младен Митровић

Шеф одељења Бубањ: Прим. др Наташа Вељковић, спец. опште медицине

  • Одговорна сестра: вмс Горица Савић

Шеф одељења 12. фебруар: др Јелена Ж. Антић, доктор медицине

  • Одговорна сестра: мс Марија Ђорђевић

Шеф одељења: Душко Радовић: Др Ана Јовановић, доктор медицине

  • Одговорна сестра: вмс Ивана Стојановић

Шеф одељења: Делиски Вис: Др Душица Милић, спец. опште медицине

  • Одговорна сестра: вмс Сања Илић

Шеф Превентивног центра: Др Јелена Перовић, спец.

  • Одговорна сестра: Ивана Живковић

Општа медицина као највећа служба има базично место у организацији Дома здравља Ниш.

Структуру радника опште медицине чине 125 лекара међу њима 2 магистра, 15 примарариуса, 40 специјалиста опште медицине, 68 лекара опште медицине,  28 сестара са вишом и 133 са средњом медицинском школом, 1 виши дијететичар и 1 санитарни техничар.

Број услуга које на годишњем нивоу пруже упошљени је преко 2.000.000, а број корисника које опслужујемо око 160.000 становника са руралним делом од тога је 30.0000 становника.

С циљем да се рад са пацијентима доведе на што већи ниво – спроводи се континуирана медицинска едукација како високог тако и вишег и средњег кадра. Са истим циљем набављају се и најсавременији апарати за рад у општој медицини.

Основна делатност опште медицине је свеобухватна и континуирана здравствена заштита свих популационих група од 18 година па навише без обзира на врсту поремећаја здравља, као и рад на промоцији здравља и превенцији обољења унутар здравствених објеката и на терену у кућним посетама.

Лечење пацијената се спроводи у складу са претходно утвђеним смерницама и водичима добре праксе.

Са препоруком Министарства здравља и са параметрима везаним за акредитацију опште медицине у Дому здравља за пружање здравствених услуга оформљени су тимови лекар – медицинска сестра.

Визија тимског рада је превенција и промоција здравих стилова живота.

Уз постојећа права пацијенти имају и обавезу да при првом доласку у здравствену установу, уз претходно информисање од стране медицинског радника као и путем сајта Дома здравља, предају изјаву о опредељењу за изабраног лекара како би он пратио у континуитету његово здравствено стање и потребе.

Заказивање прегледа пацијената (хроничних и других) је обавезно путем телефона или лично.

Потребне информације о свом здравственом стању пацијент може добити и у директном телефонском разговору са изабраним лекаром.