ЈАВНА НАБАВКА БР. 1-1-3/20 САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ-1

  • /11.02.2020./ Конкурсну документацију можете преузетиовде
  • /11.02.2020./ Позив за подношење понуда можете преузетиовде
  • /06.03.2020./ Додатно обавештење бр. 1 можете преузети овде
  • /20.03.2020./ Одлуку о додели уговора можете преузети овде
  • /20.03.2020./ Одлуку о обустави уговора можете преузети овде
  • /02.04.2020./ Обавештење о обустави поступка можете преузети овде
  • /14.05.2020./ Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде