Квалитет рада

На основу члана 45 став 1. Закона о Влади, Влада је донела Стратегију за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената, којем се тежи достизању највишег нивоа квалитета рада и безбедности пацијената у Републици Србији.

Примена ове стратегије има за циљ да смањи:

 • неуједначен квалитет здравствених услуга;
 • неприхватљив ниво варирања у исходима по здравље лечених пацијената;
 • неефикасно коришћење здравствених технологија;
 • време чекања на медицинске процедуре и интервенције;
 • незадовољство корисника пруженим здравственим услугама;
 • незадовољство запослених у систему здравствене заштите;
 • трошкове који настају због лошег квалитета.

Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика система здравствене заштите и саставни део свакодневних активности здравствених радника, здравствених сарадника и свих других запослених у здравственом систему. Стално унапређење квалитета представља континуирани процес чији је циљ достизање вишег нивоа ефикасности и успешности у раду, као и веће задовољство корисника и давалаца здравствених услуга.

У Дому здравља  Ниш  организована је Комисија за унапређење квалитета рада – стручно тело које се стара о о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите у нашој установи.

Чланови Комисије за унапређење квалитета рада Дома здравља Ниш:

 1. Спец. др мед. Ватрица Премовић, Службе за специјалистичко – консултативне делатности
 2. Спец. др мед. Снежана Здравковић – Служба за за здравствену заштиту деце и школске деце
 3. Спец. др мед. Љубинка Симоновић – Служба за за здравствену заштиту одраслих
 4. Спец. др мед. Душан Симић, Служба за здравствену заштиту жена
 5. Спец. др мед. Драгица Микша, Служба за физикалну медицину и рехабилитацију

У оквиру Стратешког плана Дома здравља Ниш за период од 2017. до 2021. године као један од главних стратешких циљева постављен је и квалитет и безбедност пацијента.

Корисно: