Центар за превенцију

Активности Центра за превенцију можете погледати овде

 • Радно време:07.00 – 20:00
 • Контакт телефон: 018/503606
 • Мејл: preventivni.centar@domzdravljanis.co.rs; savetovalistedomzdravljanis@gmail.com
 • Адреса: Дом здравља Ниш, Ул. Војводе Танкосића 15, 18000 Ниш
 • Центар за превенцију: приземље централног објекта ДЗ
 • Шеф Центра за превенцију: др Јелена Перовић, спец. епидемиологије;
 • Одговорна сестра: Ивана Живковић, виша мед. сестра
 • Кординатор: Горан Јовановић, виши мед. техничар

Иницијатива о отварању Превентивних центара потекла је од Министарства здравља Републике Србије
У оквиру пројекта „Унапређење превентивних здравствених услуга у Србији“ отворено је 25 Центара за превенцију!

Центар је свечано отворен 16 маја 2006 године

Кадровска структура: У Центру за превенцију раде 1 лекар спец.епидемиологије,  2 више медицинске сестре, 1 дијететичара-нутрициониста и 1 медицинска сестра.

Задатак Превентивног центра је рад на превенцији :

 1. кардиоваскуларних
 2. цереброваскуларних
 3. малигних обољења и
 4. дијабета
 5. болести коже

У оквиру здравственоваспитног рада и јавне промоције здравља обављају се:

 • здравствена предавања,
 • радови у малим групама (на тему превенције фактора ризика за појаву масовних незаразних обољења),
 • школа за одвикавање од пушења

Циљне популационе групације је одрасло, здраво, радно активно становништво од 19 до 65 годинина и више …и особе са утврђеним факторима ризика