Текстови из категорије Поступци јавних набавки у 2020.

Овде можете погледати и преузети документе везане за јавне набавке Дома здравља Ниш.
У случаjу неких нејасноћа можете се обратити мејлом набавној служби javne.nabavke@domzdravljanis.co.rs.
Документацију можете преузети са Портал јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 9-10/20 – НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА, РЕДОВНА КОНТРОЛА ПП ОПРЕМЕ И СИСТЕМА У ОБЈЕКТИМА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

У наставку можете погледати или преузети документе везане за ову Јавну набавку Дома здравља Ниш

Детаљније

ЈАВНА НАБАВКА БР. 1-1-19/20 НАБАВКА РЕАГЕНС ТРАКА ЗА БРЗУ АНАЛИЗУ УРИНА ЗА АПАРАТ УРИН АНАЛАЈЗЕР NUA 500 ЗА ПОТРЕБЕ РАДА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

У наставку можете погледати или преузети документе везане за ову Јавну набавку Дома здравља Ниш

Детаљније