ЈАВНА НАБАВКА БР. 7-1/20 РОБА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ И КОЛОНИЈАЛНА РОБА

  • /11.02.2020./ Конкурсну документацију можете преузетиовде
  • /11.02.2020./ Позив за подношење понуда можете преузетиовде
  • /24.02.2020./ Одлука о додели уговора можете преузети овде
  • /06.03.2020./ Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде