Служба за техничке и друге сличне послове

Начелник службе –  ВМС Татјана Бокић
Радно време службе од  07-24 часова

У саставу службе за техничке и друге сличне послове налазе се:

Одељење за техничке послове са следећим одсецима:

 • Одсек за обезбеђење објекта који 24 часа свакога дана брине о безбедности пацијената и запослених. У овом одсеку ради 7 лиценцираних службеника обезбеђења.
 • Одсек за одржавање опреме и објекта одржава технички исправним  зграду Дома здравља и све здравствене  станице и амбуланте у граду и на сеоским подручјима. За овај посао задужена су четири електротехничара, један водоинсталатер, један машинбравар, један столар и један молер.
 • Одсек за возни парк организује и безбедно превози све теренске раднике Дома здравља Ниш, по потреби.  Два аутомеханичара задужена су за потпуну исправност свих возила.Редовно се прати потрошња горива, контрола обавезне опреме у аутомобилима као  и гпс.
 • Одсек за информације(телефонска централа и инфопулт) нашим корисницима даје све потребне информације о раду Дома здравља и распореду рада лекара .
 • Одсек за стерилизацију медицинског отпада врши услуге прикупљања, превоза и третмана медицинског отпада.
 • Одсек вешерај задужен је за одржаваље чистог рубља, радних униформи и радних одела.

Одељење кол-центар:

Ово одељење омогућава нашим суграђанима да путем телефона закажу прегледе код својих изабраних лекара . Оператери, на захтев пацијената, пружају информације о распореду рада лекара свих служби у Дому здравља Ниш. У Кол центру ради 20 оператера. Преко Кол центра може се заказати преглед и тражена информација добити сваког радног дана од 07:00 до 20:00 часова и суботом од 07:00 до 14:00 часова. Осим преко Кол центра, преглед код изабраног лекара може се заказати телефоном код тимске сестре, као и лично доласком у Дом здравља Ниш.

Кадар ове службе чине (122  запослена радника на неодређено време)

 • 1 дипломирани економиста
 • 1 са вишом  медицинском стручном спремом
 • 1 са вишом  немедицинском стручном спремом
 • 13 са средњом  немедицинском стручном спремом
 • 2 ВКВ радника
 • 48 КВ радника
 • 56 НКВ радника
Nazad na vrh