Финансијски планови и извештаји

Стање залиха лекова и санитетског материјала

 • Стање залиха лекова /31.01.2024./ можете преузети овде
 • Стање залиха санитетског материјала /31.01.2024./ можете преузети овде
 • Стање oпреме на дан /20.04.2023./ можете преузети овде

Архива

Финансијски планови и извештаји за 2024. годину

 • Финансијски план Дома здравља Ниш измена бр.1 – за 2024. годину /19.04.2024./ овде.
 • Финансијски план Дома здравља Ниш – за 2024. годину /24.01.2024./ овде.
 • Одлука – Финансијски план Дома здравља Ниш – за 2024. годину /24.01.2024./ овде.

Финансијски планови и извештаји за 2023. годину

 • Финансијски план Дома здравља Ниш – Анекс III за 2023. годину овде
 • Финансијски план Дома здравља Ниш – за 2023. годину овде
 • Финансијски план Дома здравља Ниш – Анекс I за 2023. годину овде
 • Финансијски план Дома здравља Ниш – Анекс II за 2023. годину овде

Финансијски планови и извештаји за 2022. годину

 • Дома здравља Ниш за 2021. годину /01.02.2022./ можете преузети овде
 • Финансијски план Дома здравља Ниш – Анекс IV за 2022. годину /15.11.2022./ можете преузети овде
 • Финансијски план Дома здравља Ниш – Анекс VI за 2022. годину /29.12.2022./ можете преузети овде
 • Завршни рачун за 2022. годину / можете преузети овде

Финансијски планови и извештаји за 2021. годину

 • Финансијски план Дома здравља Ниш за 2021. годину /05.02.2021./ можете преузети овде
 • Анекс III Дома здравља Ниш за 2020. годину /05.02.2021./ можете преузети овде
 • Завршни рачун за 2021. годину / можете преузети овде

Финансијски планови и извештаји за 2020. годину

 • Финансијски план Дома здравља Ниш за 2020. годину /03.02.2020./ можете преузети овде
 • Одлука – Финансијски план Дома здравља Ниш за 2020. годину /03.02.2020./ можете преузети овде

Финансијски планови и извештаји за 2019. годину

 • Дванаестомесечни извештај Дома здравља Ниш /29.03.2019./можете преузети овде.
 • Извештај О финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за период oд 01.01. dо 30.06.2019. Године можете преузети овде.
 • Финансијски план Дома здравља Ниш за 2019. годину можете преузети овде.
 • Измена Финансијског плана Дома здравља Ниш за 2019. годину можете преузети овде.
 • Анекс – IV Финансијског плана Дома здравља Ниш за 2019. годину/03.02.2020./ можете преузети овде.
 • Одлука измена Финансијског плана Дома здравља Ниш за 2019. годину – Анекс IV /03.02.2020./ можете преузетиовде

Финансијски планови и извештаји за 2018. годину

 • Извештај О финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за период oд 01.01. dо 31.12.2018. Године можете преузети овде.
 • Финансијски план Дома здравља Ниш за 2018. годину можете преузети овде.

Финансијски планови и извештаји за 2017. годину

 • Финансијски план Дома здравља Ниш за 2017. годину можете преузети овде.
 • Извештај О финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за период oд 01.01. dо 31.12.2017. Године можете преузети овде.

Финансијски планови и извештаји за 2016. годину

 • Извештај о финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за период од 01.01. до 31.12.2016. годину можете преузети овде.
 • Извештај о финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за период од 01.01. до 30.06.2016. годину можете преузети овде.
 • Финансијски план Дома здравља Ниш за 2016. годину можете преузети овде.

Финансијски планови и извештаји за 2015. годину

 • Извештај о финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за 2015. годину можете преузети овде.
 • Извештај о финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за период од 01.01. до 30.06.2015. године можете преузети овде.

Финансијски планови и извештаји за 2014. годину

 • Извештај о финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за период од 1.1.2014. до 30.06.2014. можете преузети овде.
 • Финансијски план Дома здравља Ниш за 2014. годину можете преузети овде.

Финансијски планови и извештаји за 2013. годину

 • Извештај о финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за период од 1.1.2013. до 31.12.2013. можете преузети овде.
 • Извештај о финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за период од 1.1.2013. до 30.6.2013. можете преузети овде.
 • Финансијски план Дома здравља Ниш за 2013. годину можете преузети овде.

Финансијски планови и извештаји за 2012. годину

 • Дванаестомесечни извештај Дома здравља Ниш за 2012. годину можете преузети овде.