Мисија и визија

ажурирано: 03.11.2022. године

Мисијa

Дом  здравља  Ниш  пружа примарну здравствену заштиту захваљујући стручном, едукованом и високо професионалном кадру уз примену свих мера и активности, почев од превентивних, куративних, дијагностичких и терапијских здравствених услуга неопходних за очување и унапређење здравља становништва.

Визија

Дом здравља Ниш задржаће лидерску позицију у региону на очувању и унапређењу здравља на примарном нивоу здравствене заштите и обезбедити потпуни обухват свих категорија становништва превентивним и скрининг прегледима уз примену савремених медицинских достигнућа.