Служба за физикалну медицину и рехабилитацију

 • Начелник службе: Прим.др мед. Соња Станојевић, спец. физикалне мед. и рехабилитације
 • Главни физиотерапеут службе: Данијела Степановић, виши физиотерапеутски техничар

Телефони:

 • Начелник службе: 503-672
 • Главни техничар: 503-531
 • шалтер за заказивање: 503-502
 • кинезитерапија: 503-535
 • беби блок: 503-742
 • дензитометрија: 503-542

Радно време:

 • од 07:00-20:00 – у централном објекту
 • од 07:00-20:00 – на терену

Кадровску структуру Службе чине:
– 6 лекара, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације:

 • Прим. др мед.Соња Станојевић
 • Мр сци.др Милан Манојловић
 • Др Нина Мандић
 • Др Андраш Мађар
 • Др Томислава Петрушић
 • Др Дејан Матејић
 • 2 професора физичке наставе
 • 17 физиотерапеута са вишом стручном спремом (ВФТ)
 • 38 (СФТ) физиотерапеутских техничара
 • 3 хигијеничара

Физикална медицина је дисциплина медицинских наука која се бави проучавањем биолошког дејства појединих облика физичке енергије и применом физикалних агенаса у превенцији, лечењу и рехабилитацији бројних обољења пацијената различите животне доби.

Од јануара 2023. године у Служби за физикалну медицину и рехабилитцију се спроводи превенција и лечење остеопорозе, мерење минералне густине костију на апарату најсавременије технологије.

Превентивни рад са децом спроводи кроз систематске прегледе предшколског и школског узраста ради раног откривања деформитета и корекције истих и кроз развојно праћење деце са ризиком при рођењу и са успореним психомоторним развојем.

У централном објекту терапијске процедуре се спроводе:

 • у блоку за електротерапију – приоритетна стања (повреде, акутна и субакутна болна стања) и хронична обољења
 • у сали за кинезитерапију и корективну гимнастику
 • у беби блоку тј. посебно опремљеном простору за рад са децом са успореним психомоторним развојем

На терену физијатар прегледа тешко покретне и непокретне пацијенате средом и четвртком по упуту изабраног лекара а терапије се спроводе свакодневно у кући пацијената.

Лечење се спроводи применом физикалних агенаса кроз следеће терапијске процедуре:

 • електротерапија
 • термотерапија
 • фототерапија
 • ултразвучна терапија
 • магнетотерапија
 • ласеротерапија
 • кинезитерапија
 • механотерапија ( сегментна масажа )

Лечење пацијената спроводи се у складу са стандардима утврђеним акредитацијом службе од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије од марта 2017 године.

Активним учешћем у промотивним активностима и континуираној медицинској едукацији, непрекидно се ради на унапређењу и усавршавању рада Службе са циљем пружања што квалитетније услуге бројним корисницима.