План јавних набавки

НОВО

(2023. година) – Измена бр. 3) – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2023. годину – (04.09.2023.) преузми

(2023. година) – Измена бр. 2) – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2023. годину (03.08.2023.) преузми

(2023. година) – Измена бр. 1) – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2023. годину преузми

(2023. година) – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2023. годину преузми

(2023. година) – Измена бр. 2) – План набавки Дома здравља Ниш за 2023. годину на које се закон не примењује- (20.11.2023.) преузми

(2023. година) – Измена бр. 1) – План набавки Дома здравља Ниш за 2023. годину на које се закон не примењује – (03.08.2023.) преузми

(2023. година) – План набавки Дома здравља Ниш за 2023. годину на које се закон не примењује – (14.07.2023.) преузми


(2022. година) – Измена бр. 7) – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2022. годину преузми

(2022. година) – Измена бр. 6) – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2022. годину преузми

(2022. година) – Измена бр. 5) – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2022. годину преузми

(2022. година) – Измена бр. 4) – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2022. годину преузми

(2022. година) – Измена бр. 3) – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2022. годину преузми

(2022. година) – Измена бр. 2) – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2022. годину преузми

(2022. година) – Измена бр. 1) – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2022. годину преузми

(2022. година) – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2022. годину преузми

(2022. година) – Измена бр. 1) – План набавки Дома здравља Ниш за 2022. годину на које се закон не примењује – (14.07.2023.) преузми

(2022. година) – План набавки Дома здравља Ниш за 2022. годину на које се закон не примењује – (14.07.2023.) преузми


(2021. година) – Измена бр. 1) – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2021. годину преузми

(2021. година) – Измена бр. 2) – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2021. годину преузми

(2021. година) – Измена бр. 3) – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2021. годину преузми

(2021. година) – Измена бр. 4) – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2021. годину – (14.07.2023.) преузми

(2021. година) – Измена бр. 5) – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2021. годину – (14.07.2023.) преузми

(2021. година) – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2021. годину преузми

(2021. година) – План набавки Дома здравља Ниш за 2021. годину на које се закон не примењује – (14.07.2023.) преузми


(2020. година – Измена бр. 1) – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2020. годину преузми

(2020. година) – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2020. годинупреузми


(2019. година) – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2019. годину преузми

(Измена бр. 1. – 2019. година) – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2019. годину преузми

(Измена бр. 2. – 2019. година) – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2019. годину преузми


(2018. година) – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2018. годину преузми

(2018. година) – Измена бр.1 – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2018. годину преузми

(2018. година) – Измена бр.2 – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2018. годину преузми

(2018. година) – Измена бр.3 – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2018. годину преузми


(2017. година) – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2017. годину преузми

(2017. година) – Измена бр.1 – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2017. годину преузми


(2016. година) – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2016. годину преузми


(2015. година) – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2015. годину преузми


(2014. година) – План јавних набавки Дома здравља Ниш за 2014. годину преузми