Текстови из категорије Поступци јавних набавки у 2022.

Овде можете погледати и преузети документе везане за јавне набавке Дома здравља Ниш.
У случаjу неких нејасноћа можете се обратити мејлом набавној служби javne.nabavke@domzdravljanis.co.rs.
Документацију можете преузети са Портал јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/