Здравствене установе – Нишавски округ

Дом здравља Ниш
Адреса: Војводе Танкосића 15, Ниш
Број телефона: 018/503-503
Званична интернет презентација: www.domzdravljanis.co.rs


Дом здравља Гаџин Хан
Адреса: Милоша Обилића ББ, 18240 Гаџин Хан
Број телефона: 018/860155
Званична интернет презентација: www.dz.gadzinhan.rs

Дом здравља Дољевац

Адреса: Др Михајла Тимотијевића 6, 18410 Дољевац
Број телефона: 018/810-219
Званична интернет презентација: нема

Дом здравља Мерошина
Адреса: Цара Лазара 11, 18252 Мерошина
Број телефона: 018/4892110
Званична интернет презентација: www.dzmerosina.info

Дом здравља Ражањ
Адреса: Партизанска 145, Ражањ
Број телефона: 037/841151
Званична интернет презентација: www.dzrazanj.org.rs

Дом здравља „Др Љубинко Ђорђевић“ Сврљиг
Адреса: Хаџићева 40, 18360 Сврљиг
Број телефона: 018/821-001, 018/821-523
Званична интернет презентација: domzdravlja.svrljig.rs

Дом здравља Алексинац
Адреса: Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац
Број телефона: 018/805-431
Званична интернет презентација: dzaleksinac.co.rs

Апотека Ниш
Адреса: Булевар Др. Зорана Ђинђића, Ниш
Број телефона: 018/512-296
Званична интернет презентација: www.apotekanis.co.rs

Завод за здравствену заштиту студената Ниш
Адреса: Катићева 29, 18000 Ниш-Општина Медијана
Број телефона: 018/4234-155, 018/ 450-0056
Званична интернет презентација: нема

Завод за здравствену заштиту радника Ниш
Адреса: Војислава Илића ББ, Ниш
Број телефона: 018/232-801,018/224-878
Званична интернет презентација: www.medradanis.rs

Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш
Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 83, 18000 Ниш
Број телефона: 018/233-355, 018/537-607
Званична интернет презентација: www.zavodtb.org.rs

Специјална болница за психијатријске болести „Горња Топоница“
Адреса: Стевана Синђелића 39, Горња Топоница
Број телефона: 018/4601-111
Званична интернет презентација: www.spbtoponica.rs

Општа болница Алексинац

Адреса: Момчила Поповића 144, Алексинац
Број телефона: 018/804-211, 018/804-215
Званична интернет презентација: obaleksinac.rs

Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“,  Ниш
Адреса: Српских јунака 2, 18205 Нишка Бања
Број телефона: 018/502-000
Званична интернет презентација: www.radonnb.co.rs

Клинички Центар Ниш
Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48, 18000 Ниш
Број телефона: 018/506-900, 018/506-906
Званична интернет презентација: www.kcnis.rs

Клиника за стоматологију Ниш
Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 52, 18000 Ниш
Број телефона: 018/4226-216, 018/4286-063
Званична интернет презентација: www.kzsnis.rs

Завод за трансфузију крви Ниш
Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48, 18000 Ниш
Број телефона: 018/4533-106, 018/4536-882
Званична интернет презентација: www.transfuzijanis.rs

Војна болница Ниш
Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића ББ, 18000 Ниш
Број телефона: 018/555080
Званична интернет презентација: www.vbnis.mod.gov.rs

Завод за судску медицину Ниш
Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 81, 18000 Ниш
Број телефона: 018/4530-824
Званична интернет презентација: www.sudmednis.rs

Завод за хитну медицинску помоћ Ниш
Адреса: Војислава Илића ББ, 18000 Ниш
Број телефона: 018/529-001
Званична интернет презентација:  www.hitnanis.org

Институт за јавно здравље Ниш
Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш
Број телефона: 018/4226448
Званична интернет презентација: www.izjz-nis.org.rs