ЈАВНА НАБАВКА БР.7-5/20 – НАБАВКА ОБУЋЕ ЗА ТЕРЕНСКЕ РАДНИКЕ

  • /07.02.2020./ Конкурсну документацију можете преузети овде
  • /07.02.2020./ Позив за подношење понуда можете преузети овде
  • /25.02.2020./ Одлука о закључењу оквирног споразума можете преузети овде
  • /23.03.2020./ Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде