Етички одбор

спец. др мед. Моника Матејић председник, специјалиста гинекологије и акушерства

Етички одбор Дома здравља Ниш је стручно тело које прати пружање и спровођење здравствене заштите на начелима професионалне етике. Директор Дома здравља Ниш именује Етички одбор на предлог Стручног савета Дома здравља Ниш.

Број чланова Етичког одбора је седам, од којих су пет из реда запослених Дома здравља и два представника грађана.

Задаци Етичког одбора су да:

 • прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности
 • прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената, посебно у области давања сагласности пацијента за предложену медицинску негу
 • прати, анализира и даје мишљење о примени начела професионалне етике у превенцији, дијагностици, лечењу, рехабилитацији, истраживању, као и о увођењу нових здравствених технологија
 • доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности
 • врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене заштите
 • разматра и друга етичка питања у обављању делатности Дома здравља Ниш
 • доноси Пословник о свом раду.

Етички одбор чине следећи чланови:

 • спец. др мед. Моника Матејић, председник
 • спец. др мед. Јелица Јанковић, заменик председника
 • спец. др мед. Весна Банковић, члан
 • мр сци.мед. Соња Илић, члан
 • спец. др стом. Јасмина Лапчевић, члан
 • дипл. правник Љубиша Миљковић, члан
 • дипл. правник Лидија Грубишић, члан.