2013. ГОДИНА

30.07.2013.

*Конкурсна документација за Јавну набавку у отвореном поступку - АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ јавна набавка 05/2013 може се преузети овде.
*Позив за подношење понуда за Јавну набавку у отвореном поступку - АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ јавна набавка 05/2013 може се преузети овде.

Измена - 06.09.2013.

*Обавештење о продужењу рока
*Појашњење
*Измењена конкурсна документација
*Модел уговора
*Обавештење о закљученом уговора ЈН бр. 05/2013

27.09.2013.

*Обавештење о обустави поступка Јавне набавке бр. 05/2013 за партије XV, XVII, XXII

04.11.2013.

*Обавештење о закљученом уговора ЈН бр. 05/2013
*Обавештење о закљученом уговора ЈН бр. 05/2013

27.11.2013.

*Обавештење о закљученом уговора ЈН бр. 05/2013

====================================================

30.07.2013.

*Конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности број 7-4-1/2013 може се преузети овде.
*Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности 7-4-1/2013 може се преузети овде.
*Питања и одговори

27.08.2013.

*Обавештење о додели уговора за Јавну набавку мале вредности 7-4-1/2013 може се преузети овде.
====================================================

27.08.2013.

*Позив за подношење понуда у поступку Јавне набавке мале вредности 7-7-1/2013 може се преузети овде.
*Конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 7-7-1/2013 - Набавка огревног дрвета (буковог) и угља (мрког) за грејну сезону 2013/2014 године у здравственим станицама Дома здравља Ниш може се преузети овде.
*Обавештење о закљученом уговора ЈН бр. 7-7-1/2013
====================================================

11.09.2013.

*Конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности број 7-5-1/2013 - Jавна набавка резервних ауто делова и моторних уља и мазива за потребе возног парка Дома здравља може се преузети овде.
*Позив за подношење понуда у поступку Јавне набавке мале вредности ЈН 7-5-1/2013 може се преузети овде.
*Обавештење о закљученом уговора ЈН бр. 7-5-1/2013
====================================================

11.09.2013.

*Конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности број 7-6-1/2013 - Јавна набавка водоводног материјала за потребе рада техничке службе Дома здравља може се преузети овде.
*Позив за подношење понуда у поступку Јавне набавке мале вредности ЈН 7-6-1/2013 може се преузети овде.
*Обавештење о закљученом уговора ЈН бр. 7-6-1/2013
====================================================

25.09.2013.

*Конкурсна документација за Јавну набавку –  потрошног материјала за апарат BECKMAN COULTER AU  у преговарачком  поступку  без објављивања позива за подношење понуда - Јавна набавка бр.06/2013 може се преузети овде.
*Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда - Јавна набавка бр.06/2013 може се преузети овде.
*Обавештење о додели уговора за Јавну набавку бр.06/2013 може се преузети овде.
====================================================

25.09.2013.

*Конкурсна документација за Јавну набавку – потрошног материјала за биохемијски апарат ARCHITECT C 8000, хематолошки бројач CD1800 I CD 3700 ABBOTT, у преговарачком поступку  без објављивања позива за подношење понуда - Јавна набавка бр.13/2013 може се преузети овде.
*Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда - Јавна набавка бр.13/2013 може се преузети овде.
*Обавештење о додели уговора за - Јавну набавка бр.13/2013 може се преузети овде.
====================================================

25.09.2013.

*Конкурсна документација за Јавну набавку –  потрошног материјала за апарат аутоматски хематолошки MINDRAY BC-3600  у преговарачком  поступку  без објављивања позива за подношење понуда - Јавна набавка бр.11/2013 може се преузети овде.
*Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда - Јавна набавка бр.11/2013 може се преузети овде.
*Обавештење о додели уговора за - Јавну набавка бр.11/2013 може се преузети овде.
====================================================

25.09.2013.

*Конкурсна документација за Јавну набавку – потрошног материјала за апарат аутоматски биохемијски анализатор ADVIA - 1800 (SIEMENS) и аутоматски хематолошки бројач ADVIA - 2120 (SIEMENS) у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - Јавна набавка бр.12/2013 може се преузети овде.
*Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда - Јавна набавка бр.12/2013 може се преузети овде.
*Обавештење о додели уговора за - Јавну набавка бр.12/2013 може се преузети овде.
====================================================

11.10.2013.

*Јавна набавка потрошног материјала за MICROS 60 у отвореном поступку ЈН 10/2013
*Позив за подношење понуда у отвореном поступку 10/2013 можете преузети овде.
*Конкурсну документацију за набавку потрошног материјала за MICROS 60 - Јавна набавка бр. 10/2013 можете преузети овде.

30.10.2013.

*Додатно појашњење конкурсне документације за Јавну набавку у отвореном поступку 10/2013 можете преузети овде

04.11.2013.

*(ИЗМЕНА) Конкурсне документације за Јавну набавку потрошног материјала за MICROS 60 - јавна набавка бр. 10/2013 можете преузети овде
*Обавештење о продужењу рока за достављање понуда за Јавну набавку потрошног материјала за MICROS 60 - јавна набавка бр. 10/2013 можете преузети овде

08.11.2013.

*Додатно појашњење конкурсне документације за Јавну набавку у отвореном поступку 10/2013 можете преузети овде
*Додатно појашњење конкурсне документације за Јавну набавку у отвореном поступку 10/2013 можете преузети овде
*Додатно појашњење конкурсне документације за Јавну набавку у отвореном поступку 10/2013 можете преузети овde

23.12.2013.

*Обавештање о закључењу уговора о Jавној набавци бр.10/2013 у отвореном поступку за набавку потрошног материјала за хематолошки анализатор MICROS 60 можете преузети овде.

====================================================

04.11.2013.

*Конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности – Набавка реагенс трака за брзу анализу урина - јавна набавка бр. 7-10-1/2013 може се преузети овде.
*Позив за подношење понуда у поступку Јавне набавке мале вредности - Набавка реагенс трака за брзу анализу урина - јавна набавка бр. 7-10-1/2013 можете преузети овде.

12.11.2013.

*(ИЗМЕНА) - Конкурсне документације за Јавну набавку мале вредности – Набавка реагенс трака за брзу анализу урина - јавна набавка бр. 7-10-1/2013 може се преузети овде
*Обавештење о продужењу рока за достављање понуда за Јавну набавку мале вредности - Набавка реагенс трака за брзу анализу урина - јавна набавка бр. 7-10-1/2013 можете преузети овде.
*Додатно појашњење конкурсне документације за Јавну набавку мале вредности - Набавка реагенс трака за брзу анализу урина - јавна набавка бр. 7-10-1/2013 можете преузети овде.

16.12.2013.

*Обавештење о закључењу уговора за - Јавну набавка бр.7-10-1/2013 Набавка реагенс трака за брзу анализу урина може се преузети овде.
====================================================

04.11.2013.

*Конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности бр. 9-2-1/2013 – Сервисирање и надоградња уређаја за дигитализацију рендген слике AGFA CR 35X опцијом опште радиологије може се преузети овде.
*Позив за подношење понуда у поступку Јавне набавке мале вредности - Сервисирање и надоградња уређаја за дигитализацију рендген слике AGFA CR 35X опцијом опште радиологије - Јавна набавка бр. 9-2-1/2013 можете преузети овде.

13.11.2013.

*Додатно појашњење конкурсне документације за Јавну набавку мале вредности - Сервисирање и надоградња уређаја за дигитализацију рендген слике AGFA CR 35X опцијом опште радиологије - Јавна набавка бр. 9-2-1/2013 можете преузети овде.

18.12.2013.

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 9-2-1/2013, набавка мале вредности - Сервисирање и надоградња уређаја за дигитализацију рендген слике AGFA CR 35 X опцијом опште радиологије можете преузети овде.


====================================================

07.11.2013.

*Конкурсна документација за Јавну набавку у отвореном поступку бр.14/2013 – Ампулирани лекови можете преузети овде.
*Позив за подношење понуда за Јавну набавку у отвореном поступку бр.14/2013 - Ампулирани лекови можете преузети овде.

30.12.2013

*Обавештење о обустави поступка ЈН 14/2013-Ампулирани лекови-за партије II,III,IV,V,VI,X,XI,XVI,XIX можете преузети овде.

31.01.2014.

*Обавештење о закљученом уговору ЈН 14/2013-Јавна набавка ампулираних лекова за потребе Дома здравља Ниш можете преузети овде.
====================================================

07.11.2013.

*Конкурсна документација за Јавну набавку у отвореном поступку бр.08/2013 – Средства за дезинфекцију можете преузети овде.
*Позив за подношење понуда за Јавну набавку у отвореном поступку бр.08/2013 - Средства за дезинфекцију можете преузети овде.

15.11.2013.

*(ИЗМЕНА) - *Конкурсна документација за Јавну набавку у отвореном поступку бр.08/2013 – Средства за дезинфекцију можете преузети овде.
*Додатно појашњење конкурснe документацијe зa Jaвну набавку у отвореном поступку бр.08/2013 можете преузети овде.
*Додатно појашњење конкурснe документацијe зa Jaвну набавку у отвореном поступку бр.08/2013 можете преузети овде.

21.11.2013.

*(ИЗМЕНА) - *Конкурсна документација за Јавну набавку у отвореном поступку бр.08/2013 – Средства за дезинфекцију можете преузети овде.

16.01.2014.

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 08/2013 - Средства за дезинфекцију можете преузети овде.
====================================================

07.11.2013.

*Kонкурсна документација зa Jaвну набавку мaлe вредности бр.7-8-1/2013 Јавна набавкa eлектро материјала за потребе рада Техничке службе дома здравља Ниш можете преузети овде.
*Позив за подношење понуда за Jaвну набавку мaлe вредности бр.7-8-1/2013 Јавна набавкa eлектро материјала за потребе рада Техничке службе дома здравља Ниш можете преузети овде.

13.11.2013.

*(ИЗМЕНА) - Kонкурснe документацијe зa Jaвну набавку мaлe вредности бр.7-8-1/2013 Јавна набавкa eлектро материјала за потребе рада Техничке службе дома здравља Ниш можете преузети овде.

15.11.2013.

*(ИЗМЕНА) - Kонкурснe документацијe зa Jaвну набавку мaлe вредности бр.7-8-1/2013 Јавна набавкa eлектро материјала за потребе рада Техничке службе дома здравља Ниш можете преузети овде.
*Појашњење конкурснe документацијe зa Jaвну набавку мaлe вредности бр.7-8-1/2013 Јавна набавкa eлектро материјала за потребе рада Техничке службе дома здравља Ниш можете преузети овде.
*Обавештење о продужењу рока зa Jaвну набавку мaлe вредности бр.7-8-1/2013 Јавна набавкa eлектро материјала за потребе рада Техничке службе дома здравља Ниш можете преузети овде.

14.12.2013.

*Обавештење о обустави поступка зa Jaвну набавку мaлe вредности бр.7-8-1/2013 за партију II - електонски материјал можете преузети овде.

16.12.2013.

*Обавештење о закључењу уговора за - Јавну набавка бр.7-8-1/2013 набавкa eлектро материјала за потребе рада Техничке службе дома здравља Ниш може се преузети овде.
====================================================

07.11.2013.

*Конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности бр.7-9-1/2013 Јавна набавка браварског материјала за потребе рада Техничке службе Дома здравља Ниш можете преузети овде.
*Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности бр.7-9-1/2013 Јавна набавка браварског материјала за потребе рада Техничке службе Дома здравља Ниш можете преузети овде.

27.12.2013.

*Обавештење о закључењу уговора за Јавну набавку мале вредности бр.7-9-1/2013 Јавна набавка браварског материјала за потребе рада Техничке службе Дома здравља Ниш може се преузети овде.
====================================================

22.11.2013.

*Конкурсна документација за Јавну набавку санитетског материјала бр. 09/2013 у отвореном поступку можете преузети овде.
*Позив за подношење понуда за Јавну набавку санитетског материјала бр. 09/2013 у отвореном поступку можете преузети овде.

14.12.2013.

*(ИЗМЕНА) - Kонкурснe документацијe зa Jaвну набавку мaлe вредности бр.09/2013 Јавна набавкa санитетског материјала можете преузети овде.

20.02.2014.

*Обавештење о закљученим уговорима за ЈН 9/2013-Набавка санитетског материјала можете преузети овде.
====================================================

25.11.2013.

*Конкурсна документација за Јавну набавку стоматолоског материјала бр. 07-2013 у отвореном поступку можете преузети овде.
*Позив за подношење понуда за Јавну набавку стоматолоског материјала бр. 07/2013 у отвореном поступку можете преузети овде.

18.12.2013.

*Појашњење конкурсне документације ЈН 07/2013-Стоматолошки материјал можете преузети овде.

21.02.2014.

*Обавештење о закљученим уговорима за ЈН 07/2013 Набавка стоматолошког материјала можете преузети овде.

====================================================

28.11.2013.

*Конкурсна документација за Јавну набавку услуга - сервисирање стоматолошке опреме бр. 9-3-1/2013 можете преузети овде.
*Позив за подношење понуда за Јавну набавку услуга - сервисирање стоматолошке опреме бр. 9-3-1/2013 можете преузети овде.

16.01.2014.

*Обавештење о закључењу уговора за Јавну набавку услуга - сервисирање стоматолошке опреме бр. 9-3-1/2013 може се преузети овде.

31.01.2014.

*Обавештење о закљученом уговору ЈН 9-3-1/2013 -Јавна набавка услуга сервисирања стоматолошке опреме за потребе Дома здравља Ниш може се преузети овде.
====================================================

20.12.2013.

*Kонкурсна документација зa jaвну набавку мaлe вредности бр.7-11-1/2013 јавна набавкa робе за репрезентацију Дома здравља Ниш за 2014. годину можете преузети овде.
*Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр.7-11-1/2013 јавна набавкa робе за репрезентацију Дома здравља Ниш за 2014. годину можете преузети овде.

10.01.2014.

*Обавештење о закључењу уговора за Јавну набавку мале вредности бр.7-11-1/2013 Јавна набавка робе за репрезентацију Дома здравља Ниш за 2014. годину може се преузети овде.
====================================================

2014. ГОДИНА

31.01.2014.

*Kонкурсна документација зa jaвну набавку мaлe вредности бр.7-1/2014 - Набавка молерско - фарбарског материјала за потребе рада техничке службе Дома здравља Ниш можете преузети овде.
*Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр.7-1/2014 - Набавка молерско - фарбарског материјала за потребе рада техничке службе Дома здравља Ниш можете преузети овде.

05.03.2014.

*Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности бр.7-1/2014-Набавка молерско-фарбарског материјала за потребе Дома здравља Ниш можете преузети овде.

====================================================

01.02.2014.

*Конкурсна документација за jaвну набавку мaлe вредности 7-2/2014-Набавка потрошног материјала за скрининг програме за 2014.годину можете преузети овде.
*Позив за подношење понуда за jaвну набавку мaлe вредности 7-2/2014-Набавка потрошног материјала за скрининг програме за 2014.годину можете преузети овде.

06.02.2014.

*ИЗМЕНА - Конкурсна документација за jaвну набавку мaлe вредности 7-2/2014-Набавка потрошног материјала за скрининг програме за 2014.годину можете преузети овде.
*Обавештење о продужењу рока за достављање понуда за jaвну набавку мaлe вредности 7-2/2014-Набавка потрошног материјала за скрининг програме за 2014.годину можете преузети овде.
*Додатно појашњење конкурсне документације за jaвну набавку мaлe вредности 7-2/2014-Набавка потрошног материјала за скрининг програме за 2014.годину можете преузети овде.

18.03.2014.

*Обавештење о закљученом уговору ЈН 7-2/2014 Набавка потрошног материјала за скрининг програме за 2014.г. можете преузети овде.

====================================================

10.02.2014.

*Kонкурсна   документација зa jaвну набавку мaлe вредности бр.9-1/2014 Јавна набавкa услуге сервисирања рачунара и  рачунарске технике можете преузети овде.
*Позив зa jaвну набавку мaлe вредности бр.9-1/2014 Јавна набавкa услуге сервисирања рачунара и рачунарске технике можете преузети овде.

13.02.2014.

*Додатно појашњење конкурсне документације 9-1/2014-услуге сервисирање рачунара и рачунарске технике можете преузети овде.
*Измењена конкурсна документација за јн 9-1/2013 -услуге сервисирања рачунара и рачунарске технике можете преузети овде.
*Додатно појашњење конкурсне документације за јн 9-1/2013 -услуге сервисирања рачунара и рачунарске технике можете преузети овде.

14.02.2014.

*Додатно појашњење конкурсне документације 9-1-2014-1 (1)-услуге сервисирање рачунара и рачунарске технике можете преузети овде.
*Додатно појашњење конкурсне документације 9-1-2014-1 (1)-услуге сервисирање рачунара и рачунарске технике можете преузети овде.

15.02.2014.

*Додатно појашњење конкурсне документације јн 9-1/2014- набавка услуге сервисирања рачунара и рачунарске технике можете преузети овде.
*Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн 9-1/2014-набавка услуге сервисирања рачунара и рачунарске технике можете преузети овде.

21.02.2014.

*Додатно појашњење конкурсне документације за ЈН 9-1/2014 Сервисирање рачунара и рачунарске технике можете преузети овде.

26.03.2014.

*Обавештење о закљученом уговору за ЈН 9-1/2014 Сервисирање рачунара и рачунарске технике можете преузети овде.

====================================================

11.02.2014.

онкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 7-3/2014-набавка   радне одеће можете преузети овде.
*Позив за јавну набавку мале вредности бр. 7-3/2014-набавка   радне одеће можете преузети овде.

12.02.2014.

*Додатно појашњење документације за јавну набавку мале вредности ЈН 7-3/2014 - набавка радне одеће бр.1 можете преузети овде.
*Додатно појашњење документације за јавну набавку мале вредности ЈН 7-3/2014 - набавка радне одеће бр.2 можете преузети овде.
*ИЗМЕНА Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 7-3/2014 - набавка радне одеће можете преузети овде. 
*Обавештење о изнени документације набавке мале вредности ЈН 7-3/2014 можете преузети овде.  

13.02.2014.

*ИЗМЕНА Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 7-3/2014 - набавка  радне одеће можете преузети овде. 
*Додатно појашњење документације за јавну набавку мале вредности ЈН 7-3/2014 - набавка радне одеће бр.3 можете преузети овде.
*Додатно појашњење документације за јавну набавку мале вредности ЈН 7-3/2014 - набавка радне одеће бр.4 можете преузети овде.

25.03.2014.

*Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности ЈН 7-3/2014 - набавка радне одеће можете преузети овде.

====================================================

10.02.2014.

*Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку стоматолошки материјал- ј.н 1-1-9/2014 можете преузети овде.
*Позив за јавну набавку у отвореном поступку стоматолошки материјал- ј.н 1-1-9/2014 можете преузети овде.

04.03.2014.

*Појашњење конкурснe документацијe за јавну набавку услуга у отвореном поступку ЈН 1-1-9/2014-Стоматолошки материјал можете преузети овде.
*ИЗМЕНА - Kонкурснa документације за јавну набавку услуга у отвореном поступку ЈН 1-1-9/2014-Стоматолошки материјал можете преузети овде.

05.04.2014.

*Обавештење о обустави поступка за ЈН 1-1-9/2014 Набавка стоматолошког материјала можете преузети овде.

11.04.2014.

*Обавештење о закљученим уговорима за ЈН бр.1-1-9/2014 Набавка стоматолошког материјала можете преузети овде.

====================================================

11.02.2014.

*Конкурсна  документација за јавну набавку услуга у отвореном поступку јн 1-2-2/2014 -пружање телекомуникационих  услуга за потребе Дома здравља Ниш можете преузети овде.
*Позив  за јавну набавку услуга у отвореном поступку јн 1-2-2/2014 -пружање телекомуникационих  услуга за потребе Дома здравља Ниш можете преузети овде.

28.02.2014.

*Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку услуга у отвореном поступку ЈН 1-2-2/2014 -пружање телекомуникационих  услуга за потребе Дома здравља Ниш можете преузети овде.
*ИЗМЕНА Kонкурснa документације за јавну набавку услуга у отвореном поступку ЈН 1-2-2/2014 -пружање телекомуникационих  услуга за потребе Дома здравља Ниш можете преузети овде.

03.03.2014.

*ИЗМЕНА Kонкурснa документације за јавну набавку услуга у отвореном поступку ЈН 1-2-2/2014 -пружање телекомуникационих  услуга за потребе Дома здравља Ниш можете преузети овде.

04.03.2014.

*Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку услуга у отвореном поступку ЈН 1-2-2/2014 -пружање телекомуникационих  услуга за потребе Дома здравља Ниш можете преузети овде.
*Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку услуга у отвореном поступку ЈН 1-2-2/2014 -пружање телекомуникационих  услуга за потребе Дома здравља Ниш можете преузети овде.

05.03.2014.

*Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку услуга у отвореном поступку ЈН 1-2-2/2014 -пружање телекомуникационих  услуга за потребе Дома здравља Ниш можете преузети овде.

07.03.2014.

*Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку услуга у отвореном поступку ЈН 1-2-2/2014 -пружање телекомуникационих  услуга за потребе Дома здравља Ниш можете преузети овде.
*Обавештење о продужењу рока за за јавну набавку услуга у отвореном поступку ЈН 1-2-2/2014 -пружање телекомуникационих  услуга за потребе Дома здравља Ниш можете преузети овде.
*ИЗМЕНА Kонкурснa документације за јавну набавку услуга у отвореном поступку ЈН 1-2-2/2014 -пружање телекомуникационих  услуга за потребе Дома здравља Ниш можете преузети овде.

11.03.2014.

*Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку услуга у отвореном поступку ЈН 1-2-2/2014 -пружање телекомуникационих  услуга за потребе Дома здравља Ниш можете преузети овде.

15.04.2014.

*Обавештење о закљученом уговору за ЈН 1-2-2/2014 - пружање телекомуникационих  услуга за потребе Дома здравља Ниш можете преузети овде.

====================================================

14.03.2014.

*Kонкурсна документација ЈN 1-1-2-2014-за набавку канцеларијског материјала у отвореном поступку можете преузети овде.
*Позив за јавну набавку JN 1-1-2-2014- за набавку канцеларијског материјала у отвореном поступку можете преузети овде.

05.04.2014.

Измена-Kонкурсна документација ЈN 1-1-2-2014-за набавку канцеларијског материјала у отвореном поступку за потребе Дома здравља Ниш можете преузети овде.
*Обавештење о продужењу рока за за јавну набавку услуга у отвореном поступку ЈN 1-1-2/2014 за потребе Дома здравља Ниш можете преузети овде.

08.04.2014.

*Појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга у отвореном поступку ЈN 1-1-2/2014 - набавка канцеларијског материјала за потребе Дома здравља Ниш можете преузети овде.

27.05.2014.

*Обавештење о обустави поступка зајавну набавку услуга у отвореном поступку ЈN 1-1-2/2014 - набавка канцеларијског материјала за потребе Дома здравља Ниш можете преузети овде.

11.06.2014.

*Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр. 1-1-2/2014 овде.

===================================================

26.03.2014.

*Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку потрошни материјал за апарат- биохемијски анализатор олyмпус ау 2700 ЈН 1-1-7/2014 можете преузети овде.
*Позив за јавну набавку у отвореном поступку потрошни материјал за апарат- биохемијски анализатор олyмпус ау 2700 ЈН 1-1-7/2014 можете преузети овде.

11.06.2014.

*Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.1-1-7/2014 овде.

====================================================

26.03.2014.

*Конкурсна документација за јавну набавку средстава за хигијену у отвореном поступку - ЈН 1-1-8/2014 можете преузети овде.
*Позив за јавну набавку средстава за хигијену у отвореном поступку - ЈН 1-1-8/2014 можете преузети овде.

02.06.2014.

*Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку средстава за хигијену у отвореном поступку - ЈН 1-1-8/2014 можете преузети овде.

===================================================

01.04.2014.

*Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.7-5/2014 – набавка тракa за мерење нивоа шећера у крви можете преузети овде.
*Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности бр.7-5/2014 – набавка тракa за мерење нивоа шећера у крви можете преузети овде.

16.05.2014.

*Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности бр.7-5/2014 – набавка тракa за мерење нивоа шећера у крви можете преузети овде.

===================================================

02.04.2014.

*Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.7-6/2014набавка потрошног материјала за аутоматски систем за хемијски и микроскопски преглед урина, ирис дијагностика или одговарајући можете преузети овде.
*Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности бр.7-6/2014набавка потрошног материјала за аутоматски систем за хемијски и микроскопски преглед урина, ирис дијагностика или одговарајући можете преузети овде.

16.05.2014.

*Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности бр.7-6/2014набавка потрошног материјала за аутоматски систем за хемијски и микроскопски преглед урина, ирис дијагностика или одговарајући можете преузети овде.

===================================================

08.04.2014.

*Конкурсна документација за ЈН 7-8/2014 Набавка средстава за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију можете преузети овде.
*Позив за подношење понуда за ЈН 7-8/2014 Набавка средстава за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију можете преузети овде.

10.04.2014.

*Додатно појашњење конкурсне документације ЈН 7-8/2014 Набавка средстава за дезинфекцију ,дезинсекцију и дератизацију можете преузети овде.
*Изнењена конкурсна документација ЈН ЈН 7-8/2014 Набавка средстава за дезинфекцију ,дезинсекцију и дератизацију-(измене на странама бр.4,5 и 22.) можете преузети овде.
*Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 7-8/2014 Набавка средстава за дезинфекцију ,дезинсекцију и дератизацију можете преузети овде.

13.05.2014.

*Обавештење о обустави поступка за ЈН 7-8/2014 Набавка средстава за дезинфекцију ,дезинсекцију и дератизацију можете преузети овде.

26.05.2014.

*Обавештење о закљученом уговору за ЈН 7-8/2014 Набавка средстава за дезинфекцију ,дезинсекцију и дератизацију можете преузети овде.
*Обавештење о закљученом уговору за ЈН 7-8/2014 Набавка средстава за дезинфекцију ,дезинсекцију и дератизацију можете преузети овде.

===================================================

11.04.2014.

*Конкурсна документација за ЈН 1-1-4/2014 Ампулирани лекови сет Б можете преузети овде.
*Позив за подношење понуда за ЈН 1-1-4/2014 Ампулирани лекови сет Б можете преузети овде.

29.04.2014.

*Изнењена конкурсна документација за ЈН бр. 1-1-4/2014 Ампулирани лекови сет Б можете преузети овде.

07.07.2014

*Обавештење о закљученим уговорима за ЈН бр. 1-1-4/2014 Ампулирани лекови сет Б можете преузети овде.

===================================================

11.04.2014.

*Конкурсна документација за ЈН 1-1-3/2014 робе за ресторан за 2014. годину можете преузети овде.
*Позив за подношење понуда за ЈН 1-1-3/2014 робе за ресторан за 2014. годину можете преузети овде.

11.06.2014.

*Обавештење о обустави поступка за ЈН бр.1-1-3/2014 можете преузети овде.

07.07.2014.

*Обавештење о закљученим уговорима за ЈН бр.1-1-3/2014 можете преузети овде.

===================================================

14.04.2014.

*Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.9-2/2014 Набавка услуге сервисирања аутомобила у сервису можете преузети овде.
*Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности бр.9-2/2014 Набавка услуге сервисирања аутомобила у сервису можете преузети овде.

16.04.2014.

*Појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр.9-2/2014 Набавка услуге сервисирања аутомобила у сервису можете преузети овде.

02.06.2014

*Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности бр.9-2/2014 Набавка услуге сервисирања аутомобила у сервисуможете преузети овде.

===================================================

15.04.2014.

*Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.7-4/2014 Набавка радне обуће можете преузети овде.
*Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности бр.7-4/2014 Набавка радне обуће можете преузети овде.

02.06.2014.

*Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности бр.7-4/2014 Набавка радне обуће можете преузети овде.

===================================================

22.04.2014.

*Конкурсна документација за јавну набавку бр.1-1-5/2014 Набавка санитетског материјала за 2014.годину можете преузети овде.
*Позив за подношење понуда за јавну набавку бр.1-1-5/2014 Набавка санитетског материјала за 2014.годину можете преузети овде.

28.04.2014.

*Појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр.1-1-5/2014 Набавка санитетског материјала за 2014.годину можете преузети овде.

29.04.2014.

*Изнењена конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.1-1-5/2014 Набавка санитетског материјала за 2014.годину можете преузети овде.

13.05.2014.

*Изнењена конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.1-1-5/2014 Набавка санитетског материјала за 2014.годину можете преузети овде.

16.05.2014.

*Појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр.1-1-5/2014 Набавка санитетског материјала за 2014.годину можете преузети овде.

11.06.2014.

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр.1-1-5/2014 можете преузети овде.

07.07.2014.

*Обавештење о закљученим уговорима за ЈН бр.1-1-5/2014 можете преузети овде.

===================================================

22.04.2014.

*Конкурсна документација за јавну набавку бр.1-1-6/2014 Набавка потрошног лабораторијског материјала и рендген филмова можете преузети овде.
*Позив за подношење понуда за јавну набавку бр.1-1-6/2014 Набавка потрошног лабораторијског материјала и рендген филмова можете преузети овде.

29.04.2014.

*Изнењена конкурсна документација за јавну набавку бр.1-1-6/2014 Набавка потрошног лабораторијског материјала и рендген филмова можете преузети овде.

16.05.2014.

*Појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр.1-1-6/2014 Набавка потрошног лабораторијског материјала и рендген филмова можете преузети овде.

*Изнењена конкурсна документација за јавну набавку бр.1-1-6/2014 Набавка потрошног лабораторијског материјала и рендген филмова можете преузети овде.

11.06.2014.

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр.1-1-6/2014 можете преузети овде.

07.07.2014.

*Обавештење о закљученим уговорима за ЈН бр.1-1-6/2014 можете преузети овде.

===================================================

25.04.2014.

*Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.7-7/2014 Набавка ситног медицинског инвентара можете преузети овде.
*Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности бр.7-7/2014 Набавка ситног медицинског инвентара можете преузети овде.

29.04.2014.

*Изнењена конкурсна документација за јавну набавку бр.7-7/2014 Набавка ситног медицинског инвентара можете преузети овде.

02.06.2014.

*Обавештење о обустави поступка за јавну набавку бр.7-7/2014 Набавка ситног медицинског инвентара можете преузети овде.

11.06.2014.

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.7-7/2014 можете преузети овде.

===================================================

25.04.2014.

*Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.7-18/2014 Набавка резервних делова за стоматолошке апарате можете преузети овде.
*Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности бр.7-18/2014 Набавка резервних делова за стоматолошке апарате можете преузети овде.

29.04.2014.

*Измењена конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.7-18/2014 Набавка резервних делова за стоматолошке апарате можете преузети овде.

11.06.2014.

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.7-18/2014 овде.

===================================================

13.05.2014.

*Конкурсна документација за јавну набавку бр.1-1-2/2014-01 Набавка канцеларијског материјала можете преузети овде.
*Позив за подношење понуда за јавну набавку бр.1-1-2/2014-01 Набавка канцеларијског материјала можете преузети овде.

28.07.2014.

*Обавештење о обустави поступка за јавну набавку бр.1-1-2/2014-01 Набавка канцеларијског материјала можете преузети овде.

===================================================

16.05.2014.

*Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности у поновљеном поступку бр. 7-8 / 2014 -01 Јавна набавка средстава за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију можете преузети овде.
*Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности у поновљеном поступку бр. 7-8 / 2014 -01 Јавна набавка средстава за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију можете преузети овде.

02.06.2014.

*Обавештење о обустави поступка за јавну набавку мале вредности у поновљеном поступку бр. 7-8 / 2014 -01 Јавна набавка средстава за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију можете преузети овде.

===================================================

20.05.2014.

*Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку бр. 1-2-1/2014 Јавна набавка услуга чишћења Дома здравља Ниш за 2014. годину можете преузети овде.
*Позив за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку бр. 1-2-1/2014 Јавна набавка услуга чишћења Дома здравља Ниш за 2014. годину можете преузети овде.

11.06.2014.

*Измењену конкурсну документацију за ЈН бр.1-2-1/2014- Јавна набавка услуга чишћења Дома здравља Ниш за 2014. годину можете преузети овде.

18.06.2014.

*Појашњење конкурсне документације ЈН 1-2-1/2014-Јавна набавка услуга чишћења Дома здравља Ниш за 2014. годину можете преузети овде.

02.08.2014.

*Обавештење о закљученом уговору за ЈН 1-2-1/2014-Јавна набавка услуга чишћења Дома здравља Ниш за 2014. годину можете преузети овде.

===================================================

28.05.2014.

*Конкурсна документација за ЈН 1-1-3/2014 -01 Набавка робе за ресторан у поновљеном поступку за 2014. годину можете преузети овде.
*Позив за подношење понуда за ЈН 1-1-3/2014 -01 Набавка робе за ресторан у поновљеном поступку за 2014. годину можете преузети овде.

02.08.2014.

*Обавештење о закљученом уговору за ЈН 1-1-3/2014 -01 Набавка робе за ресторан у поновљеном поступку за 2014. годину можете преузети овде.

===================================================

11.07.2014.

*Конкурсна документација за ЈН 1-1-2/2014 -02 Набавка канцелариског материјала у поновљеном поступку можете преузети овде.
*Позив за подношење понуда за ЈН 1-1-2/2014 -02 Набавка канцелариског материјала у поновљеном поступку можете преузети овде.

25.07.2014.

*Појашњење конкурсне документације ЈН 1-1-2/2014-02 Набавка канцелариског материјала у поновљеном поступку можете преузети овде.

02.08.2014.

*Измењена конкурсна документација ЈН 1-1-2/2014-02 Набавка канцелариског материјала у поновљеном поступку можете преузети овде.

29.09.2014.

*Обавештење о закљученом уговору за ЈН 1-1-2/2014-02 - Набавка канцелариског материјала у поновљеном поступку можете преузети овде.

===================================================

08.08.2014.

*Додатно појашњење конкурсне документације ЈН 1-2-2/2014-02 Набавка канцелариског материјала у поновљеном поступку можете преузети овде.
*Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 1-2-2/2014-02 Набавка канцелариског материјала у поновљеном поступку можете преузети овде.
*Изнењена конкурсна документација ЈН 1-2-2/2014-02 Набавка канцелариског материјала у поновљеном поступку можете преузети овде.

===================================================

15.08.2014.

*Конкурсна документација за ЈН 7-9/2014 Набавка огревног дрва (буковог) и угља (мрког) за грејну сезону 2014/2015 можете преузети овде.
*Позив за подношење понуда за ЈН 7-9/2014 Набавка огревног дрва (буковог) и угља (мрког) за грејну сезону 2014/2015 можете преузети овде.

21.08.2014.

*Додатно појашњење бр.1 конкурсне документације ЈН 7-9/2014 Набавка огревног дрва (буковог) и угља (мрког) за грејну сезону 2014/2015 можете преузети овде.
*Додатно појашњење бр.2 конкурсне документације ЈН 7-9/2014 Набавка огревног дрва (буковог) и угља (мрког) за грејну сезону 2014/2015 можете преузети овде.
*Додатно појашњење бр.3 конкурсне документације ЈН 7-9/2014 Набавка огревног дрва (буковог) и угља (мрког) за грејну сезону 2014/2015 можете преузети овде.

22.08.2014.

*Измењена конк.документација за ЈН 7-9/2014 Набавка огревног дрва (буковог) и угља (мрког) за грејну сезону 2014/2015 можете преузети овде.

25.09.2014.

*Обавештење о закљученом уговору за ЈН 7-9/2014- Набавка огревног дрва (буковог) и угља (мрког) за грејну сезону 2014/2015 можете преузети овде.

===================================================

19.08.2014.

*Конкурсна документација за ЈН 7-16/2014 Набавка столарског материјала можете преузети овде.
*Позив за подношење понуда за ЈН 7-16/2014 Набавка столарског материјала можете преузети овде.

01.10.2014.

*Обавештење о закљученом уговору за ЈН 7-16/2014 Набавка столарског материјала можете преузети овде.

===================================================

2015. ГОДИНА

2016. ГОДИНА

Набавке у 2017. години