ЈАВНА НАБАВКА БР..1-1-14/20 ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АУТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА ХЕМИЈСКИ И МИКРОСКОПСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА ( за апарат IRICELL 2000)

  • /23.01.2020./ Конкурсну документацију можете преузети овде
  • /23.01.2020./ Позив за подношење понуда можете преузети овде
  • /28.01.2020./ Одлука о додели уговора можете преузети овде
  • /12.05.2020./ Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде