Служба за кућно лечење,медицинску негу и палијативно збрињавање

Радно време

Одељење „Центар“
– 07:30-14:30h радним данима, суботом и недељом

 • Адреса: ул. Рајићева бр.22
 • Контакт телефони: 018/243 469; 018/243 449; 018/516-502; 018/231-612
 • Мобилни телефон: 069/4555220

Намењено пацијентима  општина  Медијана,Палилула и Црвени крст

Одељење „Ратко Павловић“-07:30-14:30 радним данима

 • Адреса: ул. Ратка Павловића бр. 47
 • Контакт  телефон: 018/4213-756
 • Мобилни телефон: 069/4555216

Намењено пацијентима општине Пантелеј

Одељење „Бубањ“-07:30-14:30 радним данима

 • Адреса: ул. Салвадора Аљендеа бб
 • Контакт  телефон: 018/265-728
 • Мобилни телефон: 062/8044378

Намењено пацијентима општине Палилула и Црвени крст

Одсек „Нишка Бања“07:30-14:30 радним данима

 • Адреса: ул. Школске чесме бб
 • Контакт телефон: 018/4548-766
 • Мобилни телефон: 069/4555217

Намењено пацијентима  општине Нишка Бања

Медицинске сестре-техничари раде  на терену– 07:00-20:00h свакодневно

Телефонски контакт са лекаром, пацијент може остварити  у периоду од 7:30-9:00h и 13:00- 14:15h
( од 9-13h лекарска екипа на терену у преподневној смени)
Начелник–  др Братислава Шарац, спец. опште медицине, прим.
Главни техничар– вмт Александар Крстић, виши медицински техничар
Шеф службе –  др Весна Банковић, спец. опште медицине, прим.

Служба Кућног лечења, медицинске неге и палијативног збрињавања се бави континуираном здравствено-социјалном заштитом пацијената.
Кућно лечење је оправдано и медицински неопходно у складу са Законом о здравственој заштити и  Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС, бр.10/2010,18/2010-испр.46/2010,52/2010-испр.80/2010,60/2011-одлука УС,1/2013 и сл.гл.РС 3/14) и то у случају када је од стране изабраног лекара или лекара специјалисте индикована примена парентералних лекова, медицинских и рехабилитационих процедура које здравствени радник може да пружи у кућним условима осигураном лицу које је непокретно или лицу чије  кретање захтева помоћ другог лица и  као наставак болничког лечења.
Кућно лечење се обезбеђује оболелом у терминалној фази болести, непокретном, односно покретном уз помоћ другог лица.
Упућивање на кућно лечење врши изабрани лекар. Уз постојећа права пацијент или породица има обавезу да  при првом доласку у нашу службу донесе  упут изабраног лекара.

Кадровска структура:

 • 15 лекара
 • 52 медицинске сестре – техничари
 • 2 здравствена сарадника (социолози)
 • 9 геронтодомаћица
 • 1 административни радник
 • 1 спремачица

Услуге које се пружају у Служби за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање

Ценовници услуга које се пружају у Служби за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање

Nazad na vrh