Служба за кућно лечење,медицинску негу и палијативно збрињавање

Начелник службе: др Братислава Шарац, прим.

Главни техничар:  вмт. Александар Крстић

 1.    Одељење ,,Рајићева,,
 • Начелник службе:  др Братислава Шарац, прим.
 • Одговорна сестра: вмс. Живослава Тасић
 1. Одељење ,,Центар Дом здравља,,
 • Шеф: др Валентина Станковић Цекић
 • Одговорна сестра: вмс. Силвана Милетић

        2.1   Одсек ,,Нишка Бања,,

 • Одговорна сестра: вмс. Драгана Јовановић
 1.   Одељење ,,12.фебруар,,
 • Шеф одељења: др. Милица Миљковић
 • Одговорна сестра: мс. Соња Стојановић
 1. Одељење ,,Ратко Павловић,,
 • Шеф одељења: др Драгана Николић Гроздановић, прим.
 • Одговорна сестра: мс. Вишња Динић
 1. Одељење ,,Бубањ,,
 • Шеф одељења- др Весна Банковић, прим.
 • Одговорна сестра-мс. Милијана Жикић

Радно време

Одељење „Центар – Дом здравља Ниш

07:30-20:00 радним данима,

– 07:30-14:30 викендом и празником

– Медицинске сестре-техничари раде  на терену– 07:00-20:00h свакодневно

 • Адреса: ул. Војводе Танкосића бр. 15, ординација 59 у приземљу ЦО ДЗ Ниш.
 • Контакт  телефон: 018/231-612
 • Мобилни телефон: 062/8044376

Намењено пацијентима Општине Медијана (од Твђавског моста ,  Вождове улице и булевара др Зорана Ђинђића до булевара Медијана)

Одељење „Рајићева“
– 07:30-14:30h радним данима, не радимо викендом и празником

– Медицинске сестре-техничари раде  на терену– 07:00-20:00h свакодневно

 • Адреса: ул. Рајићева бр.22
 • Контакт телефони: 018/243 469; 018/243 449
 • Мобилни телефон: 069/4555220

Намењено пацијентима Општине Медијана и Палилула

Одељење „Ратко Павловић“ – ЗС Р.Павловић

07:30-14:30 радним данима, не радимо викендом и празником

– Медицинске сестре-техничари раде  на терену– 07:00-20:00h свакодневно

 • Адреса: ул. Ратка Павловића бр. 47
 • Контакт  телефон: 018/4213-756
 • Мобилни телефон: 069/4555216; 062/522391

Намењено пацијентима Општине Пантелеј

Одељење „Бубањ“ – ЗС Бубањ

07:30-14:30 радним данима, не радимо викендом и празником

– Медицинске сестре-техничари раде  на терену– 07:00-20:00h свакодневно

 • Адреса: ул. Салвадора Аљендеа бб
 • Контакт  телефон: 018/265-728
 • Мобилни телефон: 062/8044378

Намењено пацијентима општине Палилула

Одсек „Нишка Бања“ – ЗС Н. Бања

07:30-14:30 радним данима, не радимо викендом и празником

– Медицинске сестре-техничари раде  на терену– 07:00-20:00h свакодневно

 • Адреса: ул. Школске чесме бб
 • Контакт телефон: 018/4548-766
 • Мобилни телефон: 069/4555217

Намењено пацијентима  Општине Нишка Бања

Одељење „12. фебруар“ – ЗС 12. фебруар

07:30-14:30 радним данима, не радимо викендом и празником

– Медицинске сестре-техничари раде  на терену– 07:00-20:00h свакодневно

 • Адреса: ул. Јелене  Димитријевић б.б.
 • Контакт телефон: 018/516-502
 • Мобилни телефон: 062/8044375

Намењено пацијентима  општине Црвени крст

 

Телефонски контакт са лекаром, пацијент може остварити  у периоду од 7:30-9:00h и 13:00- 14:15h
( од 9-13h лекарска екипа на терену у преподневној смени)
Начелник–  др Братислава Шарац, спец. опште медицине, прим.
Главни техничар– вмт Александар Крстић, виши медицински техничар
Шеф службе –  др Весна Банковић, спец. опште медицине, прим.

Служба Кућног лечења, медицинске неге и палијативног збрињавања се бави континуираном здравствено-социјалном заштитом пацијената.
Кућно лечење је оправдано и медицински неопходно у складу са Законом о здравственој заштити и  Правилником о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС, бр.10/2010,18/2010-испр.46/2010,52/2010-испр.80/2010,60/2011-одлука УС,1/2013 и сл.гл.РС 3/14) и то у случају када је од стране изабраног лекара или лекара специјалисте индикована примена парентералних лекова, медицинских и рехабилитационих процедура које здравствени радник може да пружи у кућним условима осигураном лицу које је непокретно или лицу чије  кретање захтева помоћ другог лица и  као наставак болничког лечења.
Кућно лечење се обезбеђује оболелом у терминалној фази болести, непокретном, односно покретном уз помоћ другог лица.
Упућивање на кућно лечење врши изабрани лекар. Уз постојећа права пацијент или породица има обавезу да  при првом доласку у нашу службу донесе  упут изабраног лекара.

Кадровска структура:

 • 20 лекара
 • 66 медицинске сестре – техничари
 • 2 здравствена сарадника (социолози)
 • 12 геронтодомаћица
 • 1 административни радник
 • 1 спремачица

Услуге које се пружају у Служби за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање

Ценовници услуга које се пружају у Служби за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање