Стручни савет

спец. др мед. Драгана Николић Гроздановић, председник – специјалиста опште медицине

Стручни савет је саветодавно тело директора и Управног одбора. Стручни савет има девет чланова, од којих два члана предлаже Служба за здравствену заштиту одраслих, а седам чланова предлажу остале службе.

Чланови Стручног савета су здравствени радници са високом стручном спремом, које на предлог служби Дома здравља Ниш именује директор. У раду Стручног савета учествује и главна сестра Дома здравља Ниш.

Стручни савет:

 • разматра и одлучује о питањима стручног рада Дома здравља Ниш
 • предлаже програм стручног рада, као и стручног развоја Дома здравља Ниш
 • предлаже план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника
 • предлаже план за унапређење квалитета стручног рада у Дому здравља Ниш
 • прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у Дому здравља Ниш
 • доноси Пословник о свом раду
 • обавља и друге послове утврђене Статутом Дома здравља Ниш.

Стручни савет чине следећи чланови:

 • спец. др мед. Драгана Николић Гроздановић, председник
 • спец. др мед. Никола Јеркан, заменик председника
 • спец. др мед. Малина Станишић, члан
 • спец. др мед. Душица Милић, члан
 • спец. др мед. Јасмина Милојевић, члан
 • спец. др мед. Кристина Стојановић, члан
 • спец. др мед. Катарина Миленковић, члан
 • спец. др мед. Дејан Матејић, члан
 • спец.др стом Весна Миловановић Аранђеловић, члан.