Саветник за заштиту права пацијената

Право на приговор је једно од права пацијента предвиђено Законом о здравственој заштити.

Ово право представља могућност пацијента да изрази своје незадовољство пруженом услугом, укаже на грешку или на пропуст учињен од стране здравственог радника, те да уз помоћ заштитника пацијентових права реши проблем и оствари своје право из области здравствене заштите и здравственог осигурања.

Приговор се подноси у писаној форми, или усмено, на записник. Писани приговор упућен на рад здравствених радника Дома здравља Ниш мора садржати:

  • податак о здравственом раднику на кога се односи приговор (из идентификационе картице коју он носи)
  • датум подношења приговора
  • детаљан опис разлога за подношење приговора
  • податке о подносиоцу приговора (име и презиме, адреса и број телефона), а ради достављања одговора или комуникације са пацијентом.

У року од 5 дана, заштитник пацијентових права разматра приговор, цени његову основаност, даје правни савет пацијенту, или га упућује на надлежну установу.

Од 1. децембра 2013. године престала је надлежност заштитника права пацијената у здравственим установама, тако да је нова надлежност општинама и градовима додељена у складу са Законом о правима пацијената, који је ступио на снагу 30. маја 2013.

За град Ниш као Саветник за заштиту права пацијената именованa је МИРЈАНА ПОПОВИЋ,

  • адреса: Пријездина 1, III спрат, канцеларија 53.
  • радно време: 07.30 до 15.30.
  • контакт телефон: 018/504-581,
  • мејл адреса: mirjana.popovic@gu.ni.rs.

Посетите сајт града Ниша на: www.ni.rs