ЈАВНА НАБАВКА БР. 7-10/20 НАБАВКА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

  • /29.10.2020./ Конкурсну документацију можете преузети овде
  • /29.10.2020./ Позив за подношење понуда можете преузети овде
  • /12.11.2020./ Одлука о додели уговора можете преузети овде
  • /26.11.2020./ Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде