ЈАВНА НАБАВКА БР. ЈН 7-11/20-1 – Половни аутомобили

  • Документацију за ову јавну набавку можете погледати на Порталу јавних набавки РС овде
  • Јавни позив можете погледати овде