ЈАВНА НАБАВКА БР. ЈН 1-1-17/20 – РЕАГЕНСИ И КИВЕТЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ФИБРИНОГЕНА ЗА АПАРАТ “STA SATELLITE „.

  • Документацију за ову јавну набавку можете погледати на Порталу јавних набавки РС овде
  • Јавни позив можете погледати овде