ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.9-3/19 НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ

 • /15.03.2019./ Конкурсну документацију можете преузети овде.
 • /15.03.2019./ Позив за подношење понуда можете преузети овде.
 • /19.03.2019./ Додатно појашњење бр. 1 можете преузети овде.
 • /19.03.2019./ Додатно појашњење бр. 2 можете преузети овде.
 • /19.03.2019./ Измењену конкурсна документација бр.1 можете преузети овде.
 • /19.03.2019./ Обавештење о продужењу рока можете преузети овде.
 • /22.03.2019./ Додатно појашњење бр. 3 можете преузети овде.
 • /24.03.2019./ Додатно појашњење бр. 4 можете преузети овде.
 • /10.04.2019./ Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
 • /10.04.2019./ Одлуку о обустави поступка можете преузети овде.
 • /23.04.2019./ Обавештење о обустави поступка можете преузети овде.
 • /09.05.2019./ Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.