ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.7-11/19 НАБАВКА ПОЛОВНИХ АУТОМОБИЛА ПУТЕМ ЛИЗИНГА

  • /07.03.2019./ Конкурсну документацију можете преузети овде.
  • /07.03.2019./ Позив за подношење понуда можете преузети овде.
  • /20.03.2019./ Одлука о додели уговора можете преузети овде.
  • /10.04.2019./ Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.