ЈАВНА НАБАВКА БР.1-1-15/19 НАБАВКА РЕАГЕНАСА И КИВЕТА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ФИБРИНОГЕНА ЗА АПАРАТ „STA SATELLITE“

  • /19.03.2019./ Конкурсну документацију можете преузети овде.
  • /19.03.2019./ Позив за подношење понуда можете преузети овде.
  • /05.04.2019./ Додатно појашњење бр. 1 можете преузети овде.
  • /05.04.2019./ Измењена конкурсна документација можете преузети овде.
  • /23.04.2019./ Одлука о додели уговора можете преузети овде.
  • /09.05.2019./ Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.