РЕДОВНА ПОСЕТА СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА ИЗ АЗУС-а

12.11.2013. године Дом здравља Ниш су у оквиру једнодневне редовне посете која није најављена, обишли спољашњи оцењивачи из АЗУС-а који су били у Тиму за спољашње оцењивање.

Посета је трајала од 10:00-18:00 сати и обухватила је:

  1. Разговор са руководством, координатором, представницима тимова
  2. Преглед документације
  3. Обилазак установе

Након посете усмено су се изјаснили да су задовољни оним што је урађено у Дому здравља Ниш а чиме је унапређен квалитет пружања услуга као и безбедност корисника и запослених. Писани извештај Агенција за акредитацију ће доставити у року до 30 дана од дана реализоване посете.