Акредитацијски статус

На основу процентуалне заступљености добијених оцена у процесу акредитације, директор агенције за акредитацију на основу члана 18. Правилника о акредитацији здравствених установа донео је решење о издавању сертификата о акредитацији Дому здравља Ниш на период од седам година.

Тим спољашњих оцењивача је на основу оцењивања које је почело 09.12.2012. и трајало до 12.12.2012. дошао до следећих закључка да је већина запослених спознала значај поштовања акредитационих стандарда и активно учествовала у припреми установе за спољашње оцењивање.

У установи постоје јасно дефинисане процедуре које регулишу све фазе у лечењу корисника услуга.

  • Лечење пацијената се спроводи по водичима добре клиничке праксе;
  • поклања се посебна пажња унапређењу квалитета рада и безбедности пацијената и запослених;
  • Опрема је савремена и задовољава више од неопходног;
  • Поклања се одговарајућа пажња безбедном отклањању медицинским отпадом;
  • Велики број запослених је прошао едукације у области стручног усавршавања и усавршавању у области унапређења квалитета;
  • Добра је сарадња са локалном самоуправом и другим организацијама кроз учешће у бројним пројектима који су унапредилил квалитет рада у установи;
  • Изузетно је развијен рад кроз различите врсте саветовалишта;
  • Дом здравља Ниш има одлично дизајниран веб сајт на коме се налазе информације од значаја за рад и које су захваљујући томе у сваком тренутку доступне корисницима услуга.