ПРИПРЕМА ЗА ДРУГУ АКРЕДИТАЦИЈСКУ ПОСЕТУ

У складу са циљевима који су предмет акредитације,  Дом здравља Ниш је у 2014. години одржао континуитет и унапредио квалитет рада и безбедност корисника и запослених, створио једнаке или приближно једнаке услове за пружање здравствене заштите како у централном објекту тако и ван њега. Обезбеђена је делотворност и исплативост пружања здравствених услуга и успостављено поверење корисника у систем здравствене заштите.

Због промена у процесу лечења као и промена у организацији служби у 2014. години израђене су 22 нове процедуре и ревидиране 28 процедура а све са жељом да се повећа квалитет пружених здравствених услуга и потврди позиција коју Дом здравља Ниш има у примарној здравственој заштити.