Текстови из категорије Поступци јавних набавки у 2019.

Овде можете погледати и преузети документе везане за јавне набавке Дома здравља Ниш. У случаjу неких нејасноћа можете се обратити мејлом набавној служби javne.nabavke@domzdravljanis.co.rs.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.9-6/19 УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА НЕМЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА И ОПРЕМЕ

У наставку можете погледати или преузети документе везане за ову Јавну набавку Дома здравља Ниш

Детаљније

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1-1-13/19 НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР MINDRAY BS 800 M1

У наставку можете погледати или преузети документе везане за ову Јавну набавку Дома здравља Ниш

Детаљније

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.9-/19 ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)

У наставку можете погледати или преузети документе везане за ову Јавну набавку Дома здравља Ниш

Детаљније
Nazad na vrh