ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.9-/19 ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)

  • /15.04.2019./ Конкурсну документацију можете преузети овде.
  • /15.04.2019./ Позив за подношење понуда можете преузети овде.
  • /25.04.2019./ Одлука о додели уговора понуда можете преузети овде.
  • /14.05.2019./ Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.