ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1-1-13/19 НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР MINDRAY BS 800 M1

  • /28.05.2019./ Конкурсну документацију можете преузети овде.
  • /28.05.2019./ Позив за подношење понуда можете преузети овде.
  • /20.06.2019./ Одлука о додели уговора можете преузети овде.
  • /12.07.2019./ Обавештење о закљученом можете преузети овде.