ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.9-7/19 УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

  • /12.04.2019./ Конкурсну документацију можете преузети овде.
  • /12.04.2019./ Позив за подношење понуда можете преузети овде.
  • /24.04.2019./ Одлука о додели уговора можете преузети овде.
  • /08.05.2019./ Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.