Текстови из категорије Акредитација

ПРИПРЕМА ЗА ДРУГУ АКРЕДИТАЦИЈСКУ ПОСЕТУ

У складу са циљевима који су предмет акредитације,  Дом здравља Ниш је у 2014. години одржао континуитет и унапредио квалитет рада и безбедност корисника и запослених, створио једнаке или приближно једнаке услове за пружање здравствене

Детаљније

РЕДОВНА ПОСЕТА СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА ИЗ АЗУС-а

12.11.2013. године Дом здравља Ниш су у оквиру једнодневне редовне посете која није најављена, обишли спољашњи оцењивачи из АЗУС-а који су били у Тиму за спољашње оцењивање. Посета је трајала од 10:00-18:00 сати и обухватила

Детаљније

Акредитацијски статус

На основу процентуалне заступљености добијених оцена у процесу акредитације, директор агенције за акредитацију на основу члана 18. Правилника о акредитацији здравствених установа донео је решење о издавању сертификата о акредитацији Дому здравља Ниш на период

Детаљније

Акредитација Дома здравља Ниш у 2008. години

Министарство Здравља Републике Србије је доделио у оквиру пројекта „Развој здравства Србије“ и „Развој политике Примарне здравствене заштите на балкану“ АКРЕДИТАЦИЈУ и то за службе: општа медицина, служба здравствене заштите жена, служба здравствене заштите деце,

Детаљније
Nazad na vrh