Акредитација Дома здравља Ниш у 2008. години

Министарство Здравља Републике Србије је доделио у оквиру пројекта „Развој здравства Србије“ и „Развој политике Примарне здравствене заштите на балкану“ АКРЕДИТАЦИЈУ и то за службе:

  • општа медицина,
  • служба здравствене заштите жена,
  • служба здравствене заштите деце,
  • специјалистичко – консултативна служба,
  • служба поливалентне патронаже,

као и за стандарде у области:

  • животне средине,
  • људских ресурс,
  • управљање информацијама
  • руковођења и управљања.

Дом здравља Ниш је добио финални акредитациони извештај, са резултатом акредитације „ДРУГОГ СТЕПЕНА“ тј. највишег степена.

У овом извештају се налазе све похвале, коментари и препоруке, што раднике Дома здравља Ниш додатно обавезује да наставе са сталним унапређењем квалитета свог рада како би задржали овај степен акредитације.